747_ban_laurama_468x60_v1
Projekto nariams
» Senasis dizainas

 

Dienos nuotrauka
Img?dir=public%2fimages%2fphotos&size=150&src=aqph0v1cku_20170719_155937
Medienos likučių žemėlapis
Partneriai

 

 

 

 

Naujienų prenumerata
:

Interviu su aplinkos ministru

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas: Racionaliausias valstybinių miškų valdymo modelis – viena įmonė

 

 

Gerb. Ministre, turite didelės darbo patirties aplinkosaugoje, todėl dauguma Aplinkos ministerijos veiklos sričių Jums nesvetima. Kuriai sričiai skirsite didžiausią dėmesį pirmiausia?

Mano kaip aplinkos ministro didžiausias rūpestis – atliekų tvarkymo sektorius. Savo darbotvarkėje nemažą dėmesį skirsiu pakuočių gamintojų/importuotojų atsakomybės problemai spręsti. Jeigu gamintojai/importuotojai tinkamai susitvarkys su jiems priskirta atsakomybės sritimi, tai būtų akivaizdi nauda gyventojams, kurie jau dabar rūšiuoja ir tinkamai tvarko buitines atliekas. Apskritai – atliekų kiekiai sąvartynuose turi mažėti.

 

Ar numatyti kokie nors pertvarkymai pačios Aplinkos ministerijos viduje (departamentų jungimas, etatų mažinimas)?

Nuo šių metų vasario 1 d. Aplinkos ministerijoje įvyks kai kurių departamentų pertvarka. Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros ir Statybų departamentai bus sujungti į vieną – Statybos ir teritorijų planavimo. Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentas bei Miškų departamentas taps Gamtos apsaugos ir miškų departamentu.

 

Viena iš svarbiausių Aplinkos ministerijos kuruojamų sričių – miškai. Vyriausybės programoje numatyta tobulinti bei racionalizuoti valstybinių ir privačių miškų valdymo modelį. Reformuoti valstybinių miškų ūkį ragina ir šalies Prezidentė. Ar bus keičiama miškų ir saugomų teritorijų institucijų valdymo bei kontrolės struktūra? Ar bus reformuotos valstybinius miškus administruojančios 42 miškų urėdijos (sumažintas skaičius, apjungtos į vieną įmonę) ir kaip tai bus vykdoma? Kaip numatoma įgyvendinti tausojančios medžioklės principus? Kokie pokyčiai laukia privačių miškų sektoriaus?

Mūsų tikslas – užtikrinti prevencinį darbą miškuose. Sieksime, kad už miškų priežiūrą atsakingi specialistai, taip pat valstybės saugomose teritorijose dirbantys pareigūnai būtų dažniau matomi miškuose ir laukuose. Taigi šiuo atveju kalbame apie eigulio instituto stiprinimą valstybinių miškų sektoriuje, o saugomose teritorijose matome apeivio (angl. žarg. – ranger) pareigybės prioritetą. Esu įsitikinęs, kad šių ministerijai pavaldžių institucijų ir valstybės pareigūnų darbo kokybė remiasi ne fiksuotų pažeidimų ar nuobaudų kiekiu, bet kruopščiu prevenciniu darbu – tam, kad tų pažeidimų mažėtų.

Dėl šiuo metu valstybinius miškus administruojančių 42 miškų urėdijų ateities. Planuojame jų struktūrinę pertvarką, kurios vizija – vienas juridinis asmuo. Miškų urėdijas ir VĮ „Valstybinį miškotvarkos institutą” ketiname sujungti į vieną valstybės įmonę, o Generalinę miškų urėdiją – panaikinti. Vykdant reformą bus suformuoti valstybinių miškų valdymo įmonės padaliniai  regionuose, tačiau kokios apimties – šiandien dar negaliu atsakyti.

Šiandien Lietuvoje egzistuojanti valstybinių miškų valdymo sistema didžiąja dalimi paveldėta iš sovietinių laikų galutinai suformuota ir įdiegta prieš dvidešimt metų ir nuo to laiko praktiškai nesikeitė. Tokia institucinė stagnacija lėmė tai, kad besikeičiančių išorės veiksnių kontekste ir siekiant išlaikyti miškų ūkio ekonominį gyvybingumą, labiausiai nukentėjo socialinė darnaus miškų ūkio pusė – nevykdant jokių reformų miškų urėdijose drastiškai sumažėjo tiesiogiai miškuose dirbančių specialistų skaičius, jų atlyginimai tapo nekonkurencingi, o atlyginimų skirtumai tarp tas pačias funkcijas vykdančių specialistų – neadekvačiai dideli.

Galiausiai dubliuojamos bendrosios funkcijos 42 miškų urėdijų administracijose neleidžia optimizuoti veiklos sąnaudų ir dėl to kenčia ne tik miškų ūkio veiklos efektyvumas, bet ir pačios investicijos į miškus bei jų auginimą. Taigi, manau, kad miškų urėdijų  pertvarkai argumentų daugiau nei pakankamai. Europos Sąjungos šalių patirtis aiškiai rodo, kad racionaliausias valstybinių miškų valdymo modelis – viena įmonė arba jos atitikmuo pagal tų šalių nacionalinę teisę su teritoriniais ir/ar funkciniais padaliniais.

Lietuva šioje vietoje nėra kažkuo išskirtinė ir siūlymas sujungti miškų urėdijas į vieną valstybės įmonę, mano nuomone, yra tinkamiausias sprendimas. Žinoma, viena valstybės įmonė nereiškia, kad neliks miškininkų regionuose. Priešingai, tiesiogiai miške, pirmiausia girininkijose, dirbantys specialistai kaip dirbo, taip ir dirbs savo prasmingą darbą. Tarp valstybės įmonės centro ir tiesiogiai miške dirbančiųjų neišvengiamai bus reikalinga tarpinė grandis – įmonės padaliniai, kuriuose ras savo vietą dabartinių miškų urėdijų miškininkai ir inžinieriai.

Taip pat, naudodamasis šia proga, noriu paneigti miškininkų bendruomenėje paskleistus gandus dėl pačios valstybinių miškų ūkio pertvarkos. Patikinu, kad ši reforma niekaip nepakeis esminės nuostatos, jog valstybiniai miškai ir toliau išliks valstybės rankose. Reforma nesukurs jokių sąlygų užsienio investuotojams „supirkti“ miškų. Ši pertvarka yra nukreipta į miškų valdymo efektyvumo didinimą, sumažinus 42-jų urėdijų išsipūtusį administracinį aparatą. O sutaupytos lėšos bus skirtos tiesiogiai miške dirbančių specialistų (girininkų, eigulių) darbo užmokesčiui didinti. Girininkų ir eigulių skaičius nebus mažinamas. Tai sakau viešai ir atsakingai.  

Tausojančios medžioklės principai buvo įgyvendinami ir anksčiau, gal tik anksčiau dažniau juos vadindavome racionalaus medžiojimo principais. Todėl, manau, ir toliau reikėtų tęsti tai, kas buvo daroma. Be jokios abejonės, skatinsime medžiotojus ir toliau atsakingai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, siekti, kad šių gyvūnų populiacijos išliktų gyvybingos, o medžiojamųjų gyvūnų daroma žala žemės ūkio pasėliams ar miškui būtų minimali. Neliks nuošaly ir medžioklės saugumo klausimai. Būtina imtis kuo skubesnių šios srities klausimų sprendimų, kad medžioklės būtų saugios ne tik medžiotojams, bet ir šalia esantiems žmonėms, žemdirbiams ar miško savininkams.

Galimi pokyčiai privačių miškų sektoriuje pirmiausia turėtų būti susiję su šio sektoriaus efektyvumo ir konkurencingumo didinimu. Tai ir mokestinių priemonių optimizavimas, skatinantis aktyvesnę ūkinę veiklą privačiuose miškuose bei racionalesnių miško valdų formavimąsi, ir privačių miškų savininkams tenkančios administracinės naštos mažinimas, galiausiai ir miško savininkų švietimo, mokymo ir konsultavimo sistemos tobulinimas. Suprantama, kad visi šie klausimai bus plačiau aptariami su miško savininkus vienijančių organizacijų atstovais, įsiklausoma į pastarųjų siūlymus dėl privačių miškų sektoriaus konkrečių poreikių.

 

Jei būtų realizuotas sumanymas perkelti Aplinkos ministeriją į Kauną, ar keltųsi jai pavaldžios institucijos, tarp jų miškų ir saugomų teritorijų?

Dėl Aplinkos ministerijos perkėlimo į Kauną galiu pasakyti šiuo metu tiek, kad tokia galimybė yra svarstoma. Tai numatyta ir LVŽS partijos programoje, ir Vyriausybės planuojamo valstybės institucijų optimizavimo kontekste. Kuomet bus pateikti ekspertų siūlymai, tuomet bus ir politinis sprendimas.

 

Daug diskusijų sukėlė programoje numatytos nuostatos ženkliai didinti neplynų kirtimų apimtis. Kaip tai bus įgyvendinama praktikoje?

Vyriausybės programoje yra įvardintas siekis tolygiai mažinti plynųjų miško kirtimų apimtis. Realiausias potencialas tam matyt yra III miškų grupės (apsauginiuose) miškuose, kuriuose šiuo metu plynieji miško kirtimai vykdomi labai panašia apimtimi, kaip ir IV grupės (ūkiniuose) miškuose. Suprantama, kad kai kuriais atvejais plynieji miško kirtimai yra reikalingi ir netgi būtini tinkamam miško atkūrimui užtikrinti ir naujai miško kartai suformuoti. Bet pagrindiniai atrankiniai miško kirtimai, ypač mano minėtuose III grupės miškuose, tikrai galėtų būti dažniau taikomi vietoj plynųjų, taip formuojant funkcinę paskirtį labiau atitinkančius įvairiaamžius ir įvairiarūšius medynus.

 

Miškininkams aktualus biologinės įvairovės išsaugojimo ir iš pūvančios medienos išskiriamos anglies dvideginio mažinimo suderinamumas. Prašome pakomentuoti.

Miškas turi būti tvarkomas pagal darnios miškininkystės principus.

Darnus miškų ūkis jau savaime reiškia darnos ir balanso paieškas. Ne išimtis ir tokio balanso suradimas, kai kalbama apie biologinei įvairovei išsaugoti ir gausinti paliekamos negyvos medienos kiekius sąsajoje su tos medienos išskiriamu anglies dvideginiu. Manau, kad šiuo metu nustatyti reikalavimai dėl biologinei įvairovei išsaugoti skirtų medžių ir negyvos medienos palikimo vykdant plynuosius miško kirtimus palikimo yra pakankamai subalansuoti ir menkai įtakoja anglies dvideginio išskyrimą, lyginant su kitais anglies dvideginio šaltiniais. Tikrai yra daug svaresnių priemonių klimato kaitai švelninti, nei biologinei įvairovei paliekamų medžių ir negyvos medienos pašalinimas iš miško.

 

Dėkojame už atsakymus.

 


Parengė Rimondas Vasiliauskas 

 

Komentarai

*Norėdami aktyvuoti mygtuką "Tinka", spragtelėkite ČIA.Žaliavinės medienos kainos
Informacija atnaujinta 2018-02-06
Eglės rąstai 73 €/m3
Eglės plonrąsčiai 68 €/m3
Pušies rąstai 70 €/m3
Pušies plonrąsčiai 60 €/m3
Juodalksnio rąstai 70 €/m3
Beržo rąstai 140 €/m3
» Daugiau informacijos
Įmonių paieška
Reklama

 


 


 

 

 

 

 

Naudingos nuorodos