998_ban_pusbroliai_468x60
Projekto nariams
» Senasis dizainas

 

Dienos nuotrauka
Img?dir=public%2fimages%2fphotos&size=150&src=fbpvp1rqhi_3602523_754981_ve
Medienos likučių žemėlapis
Partneriai

 

 

 

 

Naujienų prenumerata
:

Alytaus miškų urėdijoje atliktas miško medžių genetinių išteklių ir sėklinės bazės objektų būklės įvertinimas, suprojektuotos ūkinės priemonės

Urėdijoje įvertinta miško medžių genetinių išteklių ir sėklinės bazės objektų- genetinių draustinių, sėklinių medynų, rinktinių medžių, miško sėklinių plantacijų būklė, patikslinti selekciniai bei dendrometriniai rodikliai, suprojektuotos ūkinės priemonės. Urėdijoje yra 11 genetinių draustinių (7 paprastosios pušies, 1 paprastosios eglės, 2 paprastojo ąžuolo, 1 europinio maumedžio), 5 sėkliniai medynai (1 paprastosios pušies, 1 paprastosios eglės, 1 paprastojo ąžuolo, 1 raudonojo ąžuolo, 1 juodalksnio), įveistos 5 sėklinės plantacijos (1 paprastosios pušies, 2 paprastosios eglės, 1 maumedžio rūšių ir 1 mažalapės liepos), miško selekcijos tikslu atrinkta 120 pagrindinių miško medžių rūšių rinktinių medžių.
Urėdijos paprastosios pušies genetinių draustinių didžiąją ploto dalį sudaro brandžių medynų sklypai, augantys palyginti pušiai derlingose augavietėse. Dėl to atsirado būtinybė genofondo ilgalaikiam išsaugojimui atitinkamais kirtimais formuoti įvairiaamžių sklypų struktūrą. Derlingose pušiai augavietėse supaprastinti atvejiniai atkuriamieji kirtimai nepasiteisino (dėl vešlaus trako, žolinės dangos stelbimo, grybinių ligų pasireiškimo), todėl tolimesniam genetinių draustinių formavimui projektavome kitus specialiuosius kirtimus. Pirmiausiai atrėžtose biržėse numatėme iškirsti valksmas, surenkant nuo nukirstų medžių kankorėžius, ruošti sėklas ir medelyne auginti draustinio kilmės sodmenis. Sekančiu atveju iškirsti kitus medžius, paliekant tik nustatytą sėklinių ir bioįvairovės medžių kiekį ir, dalinai paruošus dirvą, sodinti išaugintus sodmenis. Kirtimams atlikti nustatytas iki 8 metų laikotarpis priklausomai nuo derliaus gausumo.
Paprastosios eglės genetiniame draustinyje projektavome grupinius atrankinius kirtimus praplečiant susidariusias aikštes, jose dalinai ruošiant dirvą ir tikintis mišraus atkūrimo būdo (pildant sodinukais neatsiželdžiusiose vietose).
Paprastojo ąžuolo genetinių išteklių objektuose projektavome kitų ąžuolus stelbiančių minkštųjų lapuočių bei eglių atrankinius kirtimus. Dalyje ploto ąžuolo atkūrimui numatėme kitus specialiuosius kirtimus, praplečiant susidariusias aikštes ar iškertant mažo ploto sklypines biržes. Ąžuolo savaiminukams ar sodinukams nuo žvėrių pakenkimų numatyta būtina apsauga individualiomis apsaugos priemonėmis ir tvoros tvėrimu.
Miško sėklinės plantacijos urėdijoje gerai prižiūrimos taikant būtinas ūkines priemones. Genėjimas, formuojant žemaūges kompaktiškas lajas, atliekamas periodiškai konsultuojantis su Valstybinės miškų tarnybos specialistais. 
Urėdijoje pamatuoti ar įvertinti trūkstami dendrometriniai ir selekciniai rinktinių medžių rodikliai bei koordinatės duomenų bazės tikslinimui.

 

 

Susijęs vaizdas

Komentarai

*Norėdami aktyvuoti mygtuką "Tinka", spragtelėkite ČIA.Žaliavinės medienos kainos
Informacija atnaujinta 2018-02-06
Eglės rąstai 73 €/m3
Eglės plonrąsčiai 68 €/m3
Pušies rąstai 70 €/m3
Pušies plonrąsčiai 60 €/m3
Juodalksnio rąstai 70 €/m3
Beržo rąstai 140 €/m3
» Daugiau informacijos
Įmonių paieška
Reklama

 


 


 

 

 

 

 

Naudingos nuorodos