907_ban_miskinukas_468x60_?1516347928
Projekto nariams
» Senasis dizainas

 

Dienos nuotrauka
Img?dir=public%2fimages%2fphotos&size=150&src=hux1npovio_08
Medienos likučių žemėlapis
Partneriai

 

 

 

 

Naujienų prenumerata
:

Miškų departamentas išleido ir nemokamai platina tris naujus informacinius lankstinukus privačių miškų savininkams

Miško savininkui Europos Sąjungos parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą – lankstinukas, kuriame glaustai išdėstytos Europos Sąjungos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą priemonės, nurodytos kiekvienos priemonės remiamos veiklos, galimi paramos gavėjai, tinkamumo paramai gauti reikalavimai, didžiausios paramos sumos.  

Miško kirtimai -  lankstinukas, kuriame pagal Miško kirtimų taisykles pateikiama glausta informacija miško savininkams, planuojantiems savo valdoje vykdyti kirtimus. Čia apžvelgti pagrindiniai, ugdomieji, sanitariniai ir specialieji miško kirtimai, leidimų kirsti mišką išdavimo tvarka, taip pat nurodyti laikotarpiai, kada miško kirtimai draudžiami ar ribojami.

Ką turi žinoti miško savininkas, iškirtęs mišką – tai miško atkūrimo atmintinė, kurioje išdėstyta iškirsto miško atkūrimo eiga, pateikiamos želdinių ir žėlinių tankio, tikslinių medžių rūšių pagal augavietes ir miškų grupes lentelės, taip pat nuorodos į susijusius teisės aktus. Ši atmintinė pirmiausia naudinga kiekvienam miško savininkui, kuris iškirto ar ruošiasi kirsti savo mišką plynai.

 

Priedai:

Komentarai

*Norėdami aktyvuoti mygtuką "Tinka", spragtelėkite ČIA.Žaliavinės medienos kainos
Informacija atnaujinta 2018-02-06
Eglės rąstai 73 €/m3
Eglės plonrąsčiai 68 €/m3
Pušies rąstai 70 €/m3
Pušies plonrąsčiai 60 €/m3
Juodalksnio rąstai 70 €/m3
Beržo rąstai 140 €/m3
» Daugiau informacijos
Įmonių paieška
Reklama

 


 


 

 

 

 

 

Naudingos nuorodos