Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

VTEK nustatė 10 pažeidimų: kai kurie urėdai skyrė priedus prie atlyginimo savo giminaičiams

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nagrinėjo Generalinės miškų urėdijos (GMU) bei kelių urėdijų atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas dėl 28 darbuotojų urėdijose veiklos. VTEK pripažino, kad nemažai darbuotojų pažeidė įstatymus.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vtek“

Paaiškėjo, kad kai kurie urėdai priėminėjo sprendimus dėl savo giminaičių, jų atlyginimų ir priedų prie atlyginimų. Dešimčiai urėdijų darbuotojų buvo konstatuoti pažeidimai, devyniais atvejais pažeidimų neaptikta. Išanalizavusi gautus dokumentus, dešimties tyrimų išvadoms VTEK nepritarė ir sugrąžino tikslinti arba pakartoti tyrimus. Atlikusi patikrinimą, kaip privačius interesus deklaruoja miškų urėdijų darbuotojai, gegužę VTEK pavedė GMU ir kelioms urėdijoms įvertinti urėdų bei kitų urėdijų darbuotojų veiksmus pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Prašyta ištirti ir konstatuoti, ar atlikdami pareigas urėdijų darbuotojai nepažeidė minėtojo įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti nesilaikė septyni urėdai. Dauguma atvejų susiję su tuo, kad urėdai priėmė sprendimus dėl savo artimų giminaičių, taip pat dirbančių tose pačiose urėdijose. VTEK konstatavo, kad Anykščių miškų urėdas Sigitas Kinderis pažeidė įstatymą. Konstatuota, kad yra ne vienas įsakymas, kurį jis pasirašė dėl savo sutuoktinės, jos darbo užmokesčio, priedų jai skyrimo, pervedimo į kitas pareigas ir t.t. Taip pat pripažinta, kad Biržų miškų urėdas Romanas Gaudiešius pažeidė įstatymą, yra ne vienas įsakymas, kur jis pasirašė dėl savo sutuoktinės. Konstatuota, kad Prienų urėdas Robertas Judickas pažeidė įstatymą, nes pasirašė ne vieną įsakymą dėl giminaičio.

Radviliškio miškų urėdas Juozas Eismontas taip pat pažeidė įstatymą, nes pasirašė ne vieną įstatymą dėl sutuoktinės. Valkininkų miškų urėdas Alvydas Strazdas taip pat pažeidė įstatymą, nes pasirašė ne vieną įsakymą dėl sutuoktinės, jos darbo užmokesčio. 

Skaitykite daugiau: 

 

 

Susijęs vaizdas

Komentarai

*Norėdami aktyvuoti mygtuką "Tinka", spragtelėkite ČIA.