Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Siekiama, kad aplinkos apsaugos kontrolę vykdytų viena institucijaŠią savaitę Vyriausybė nusprendė, kad aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės funkcijas ateityje vykdys viena institucija – Aplinkos apsaugos departamentas. Sujungiant 8 šiuo metu veikiančius regionų aplinkos apsaugos departamentus (RAAD) siekiama skaidresnės ir efektyvesnės šio sektoriaus kontrolės, biudžetinių įstaigų skaičiaus mažinimo.

„Dėl šiuo metu veikiančios aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės organizavimo sistemos griežtai yra pasisakę EBPO ekspertai. Pasak jų, mūsų šalyje neužtikrinamas vieningas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės planavimas, vykdymas bei nėra tinkamos rezultatų vertinimo sistemos, – teigia aplinkos viceministras Mindaugas Gudas.

Šiuo metu aštuoni regionų aplinkos apsaugos departamentai, esantys Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės bei Utenos regionuose, bendrąsias funkcijas vykdo atskirai. Todėl valstybės biudžeto lėšos apskaitant finansus, tvarkant dokumentus, valdant personalą ir ūkį yra naudojamos neefektyviai. Be to, planuojama, kad sujungus visus RAAD efektyviau veiks kontrolės planavimo sistema, taps įmanoma veiksminga rizikų analizė, leisianti kontrolei pasirinkti rizikingiausius objektus.

M. Gudas šią ir kitą savaitę lankosi šalies regionuose, kur susitinka su RAAD darbuotojais, pristato pertvarkos gaires ir priežastis. Pagrindinis tikslas – užtikrinti efektyvesnę pažeidimų kontrolę, pagerinti aplinkos būklę bei sudaryti vienodas sąlygas ūkio subjektų veiklai, teikti kokybiškesnę pagalbą verslui.

Kadangi atskiruose regionuose dėl skirtingo ūkinės veiklos pobūdžio ir intensyvumo skiriasi aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės krūvis, centralizuotas kontrolės planavimas vienoje institucijoje leistų racionaliau paskirstyti resursus neatsižvelgiant į administracinių vienetų ribas. Pertvarkyta kontrolės organizavimo, kompetencijų ugdymo ir paskirstymo sistema padėtų sėkmingiau atlikti sudėtingus patikrinimus, nustatyti valstybiniu ir tarpvalstybiniu mastu atliekamus pažeidimus. Taip pat vieningas teisinių reikalavimų traktavimas ir efektyvesnė ūkio subjektų konsultavimo sistema sumažintų naštą verslui.  

Pertvarką numatoma vykdyti kaip galima labiau išlaikant darbo vietas regionuose. Minėtas funkcijas Aplinkos apsaugos departamentas, pritarus balsavime Seime, perims ne vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d.

 

 


Komentarai

*Norėdami aktyvuoti mygtuką "Tinka", spragtelėkite ČIA.