Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Vokietijos miškininkų tyrimai klimato kaitos šešėlyje: turkinis lazdynas, atlasinis ir Libano kedras

Vokietijos miškininkų tyrimai klimato kaitos šešėlyje: turkinis lazdynas, atlasinis ir Libano kedras

Dr. DARIUS KAVALIAUSKAS, dr. MUHIDIN ŠEHO

 

Biologinė įvairovė susideda iš skirtingų lygių – ekosistemų, rūšių įvairovės ir genetinės įvairovė rūšies viduje. Genetinė įvairovė yra esminis komponentas rūšių evoliucijai ir adaptacijai kintant aplinkos sąlygoms, ypač tai aktualu stebint prognozuojamą klimato kaitą. Aukšta miško medžių genetinė įvairovė gali užtikrinti miškų produktyvumą, miško ekosistemų stabilumą bei adaptaciją. Didelė rūšių įvairovė praturtina miško ekosistemas ir joms suteikia lankstumo reaguojant į įvairius aplinkos trikdžius.

 

Sėkminga Vokietijos miškininkų patirtis introdukuojant svetimžemes medžių rūšis į miškus (pvz., didžioji pocūgė Pseudotsuga menziesii buvo sėkmingai introdukuota ir šiuo metu užima 218 tūkst. ha plotą arba 2 proc. visų Vokietijos miškų) skatina naujų projektų įgyvendinimą. Stažuojantis Vokietijoje, Bavarijos miškų sėklų ir sodmenų tarnyboje teko susipažinti su jų vykdomu projektu „CorCed“. Projekto tikslas – išbandyti ir ištirti atlasinio kedro (Cedrus atlantica M.), Libano kedro (Cedrus libani A. RICH.) ir turkinio lazdyno (Corylus colurna L.) introdukcijos bei auginimo galimybės miškuose klimato kaitos sąlygomis. Pasirinkus tinkamas provenencijas norima išbandyti minėtų rūšių augimą Pietų Vokietijos gamtinėmis sąlygomis, stebint temperatūrų ir kritulių pokyčius. Projektas finansuojamas Vokietijos Maisto ir Žemės ūkio ministerjos lėšomis. Šiam bandymui įgyvendinti Bavarijos miškų sėklų ir sodmenų tarnyba įsteigs provenecijų bandomuosius želdinius Pietų Vokietijoje (Bavarijoje ir Baden-Viurtemberge). Mokslininkai tikisi surinkti vertingą informaciją apie minėtas rūšis iš bandomųjų želdinių ir pateikti rekomendacijas praktikai.

Projektas įgyvendinamas keliais etapais:

1. Pirmiausiai surenkami galimų partnerių kontaktai minėtų rūšių paplitimo areale. Turkinis lazdynas paplitęs Balkanų pusesalyje, Turkijoje bei Kaukazo kalnuose. Libano kedras auga Turkijoje, Libane, Sirijoje, o Atlaso kedras išplitęs Maroke, Alžyre, Tunise. Partnerių pagalba bus pasirinktos skirtingos populiacijos, kurių augimo sąlygos (drėgmė ir temperatūrų režimai) yra artimi Pietų Vokietijos sąlygoms;

2. Atrinktos populiacijos bus aplankomos ir atliekamas ekspertinis kokybės vertinimas (stiebų tiesumas, medžių sveikatingumas, sėklų derėjimas ir kt.);

3. Naudojantis gautais rezultatais, pasirenkamos populiacijos, iš jų surinktos sėklos bus siunčiamos į Vokietiją, kur daiginamos ir įveisiami bandomieji želdiniai. Be minėtų etapų bus įvertinta minėtų rūšių genetinė įvairovė pasitelkiant DNR žymenis. Taip pat yra atliekama analizė, siekiant nustatyti, pavyzdžiui, hibridizacijos pavojų tarp paprastojo ir turkinio lazdynų.

Įveisus bandomuosius želdinius, bus atsakyta į daug klausimų apie minėtų rūšių introdukcijos galimybes Centrinėje Europoje.

 

Įgyvendinant „CorCed“ projektą, mokslininkai, miškininkai ir visuomenė supranta, kad naujų rūšių introdukcija yra rizikinga ir gali įvykti nenumatytų veiksnių. Todėl vykdomi tokie moksliniai tyrimai, kuriais siekiama įvertinti naujų rūšių augimo galimybes, atsparumo ligoms ir kenkėjams laipsnį, jų invazyvumą bei galimą hibridizaciją su vietinėmis rūšimis. Pavyzdžiui, vokiečių neatsitiktinai pasirinktas turkinis lazdynas auga įvairiomis sąlygomis ir laikoma atsparia sausroms ir šalnoms rūšimi. Dažniausiai šie lazdynai auga mišriuose miškuose su bukais, eglėmis, kėniais, klevais, liepomis. Turkinis lazdynas auga medžiu, gali pasiekti 20-25 m aukštį. Jo augimas miškuos teikia įvairios naudos: mediena yra aukštos kokybės, vertinama daugelyje šalių, nukritę lapai praturtina dirvožemį, riešutais minta įvairūs gyvūnai. Be to, šis lazdynas yra tolerantiška taršai rūšis ir dažnai sutinkamas miestuose, parkuose. Jis nereiklus dirvožemiui, auga skirtingo aukščio amplitudėse, aptinkamas augavietėse, kur kritulių kiekis kinta nuo 570 mm iki 800 mm per metus, o temperatūrų amplitudė svyruoja nuo –380 C iki +400 C.

1       pav. Turkinio lazdyno paplitimo arealas (juodi taškai) ir pasirinktos populiacijos bandomiesiems želdiniams įveisti Pietų Vokietijoje (apvesta geltona spalva).

2       pav . Turkinio lazdyno medynas Kuršumlija (Serbija)

M. ŠEHO nuotrauka

Daug kam gali kilti klausimas, kodėl pasirinkta aklimatizacijai ir egzotinė rūšis – kedras? Atsakymas yra paprastas: remiantis klimato 

 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „mūsų girios“

Komentarai

*Norėdami aktyvuoti mygtuką "Tinka", spragtelėkite ČIA.