Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Pokyčiai valdant valstybės turtą – jau netrukusBFL nuotr.

„Jau kitų metų pradžioje iš esmės pasikeis Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų nekilnojamojo turto valdymas – siekdami, kad jis būtų naudojamas kuo racionaliau, ir taupydami valstybės lėšas, dalies jo atsisakysime“, – sako aplinkos viceministras Martynas Norbutas. 

Efektyviau ir racionaliau valdyti valstybės turtą yra ir vienas iš valstybinių miškų ūkio sektoriaus bei aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės sistemos pertvarkos, taip pat kai kurių ministerijai pavaldžių institucijų reorganizavimo tikslų. 

Siekiant sumažinti nekilnojamojo turto išlaikymo sąnaudas ir taupyti asignavimus, šiuo metu renkama kuo tikslesnė informacija apie Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų valdomą ir naudojamą nekilnojamąjį turtą bei jo panaudojimą. Dabar šios įstaigos valdo ir naudoja daugiau kaip 1,5 tūkst. administracinės, garažų ir sandėlių paskirties objektų. 

Išanalizavus surinktą informaciją, nekilnojamasis turtas, nesusijęs su jo valdytojų nustatytomis veiklos sritimis, tikslais ir funkcijomis, bus perduotas valstybės įmonei „Turto bankas“ valdyti centralizuotai. Po institucijų reorganizavimo jų funkcijoms vykdyti tapęs nebereikalingas turtas irgi bus perduotas „Turto bankui“. 

 

 


Komentarai

*Norėdami aktyvuoti mygtuką "Tinka", spragtelėkite ČIA.