Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:
Redaguoti | Atgal

Vardas: netylek_tekstai

Pavadinimas: Netylėk! pateikti pranešimai

Kalba: lt

Turinys:

Akcijos "NETYLĖK!" pranešimai

 


 

"Miško kirtimas Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Pasakiškių k."

Pranešimas gautas 2016 m. lapkričio 11 d. 16:53


"Sklypuose, kurių unikalūs numeriai šie: 4400-0539-5066 4107-0600-0328 vykdomi kirtimo darbai. Kaip kad bandyta aiškintis, pagal parengtą projektą daromos aikštelės ir panašiai. Projekto pamatyti niekur nepavyksta, tačiau iš kai kurių šaltinių yra žinoma, kad kertamas ruožas (galbūt keliui) iki asfaltuoto kelio (miškonių g.), ir šaltiniai teigia, kad to tikrai nenumatyta. Taip pat labai didelis klausimas ar viskas kas kertama/iškirsta yra tiksliai pagal projektą. Labai lauksiu atsakymo ir jeigu kažkokios informacijos dar trūksta, parašykite."

 

 

Miskobirza.lt komentaras

 

Pagal pateiktą informaciją patikrinus išduotų leidimų kirsti mišką registrą, viešinamą adresu http://www.amvmt.lt/kirtleidimai/default.aspx, nustatyta, kad nurodytuose sklypuose yra išduoti leidimai kirsti mišką kraštovaizdžio formavimo kirtimais. Leidimai išduoti 2016-08-01 ir galioja iki 2016-12-31. Miško kirtimų taisyklių 87-90 punktuose nustatyti reikalavimai kraštovaizdžio formavimo kirtimų projektavimu ir vykdymui:

"87. Kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais medžiai ir (ar) krūmai kertami prie miškuose esančių lankomų ir saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų, turizmo trasų, pažintinių ir rekreacinių takų, rekreaciniuose miškuose. Šiais miško kirtimais siekiama tikslingai formuoti miškingą kraštovaizdį, vizualiai išryškinti estetiniu, gamtiniu ar kultūriniu požiūriu vertingą kraštovaizdį, jo elementus, sudaryti galimybes apžvelgti vaizdingas erdves ar objektus arba siekiant formuoti miško erdvinę struktūrą ir medžių rūšių sudėtį taip, kad ji kiek galima labiau atitiktų vietovės, kurioje vykdomas šis miško kirtimas, apsaugines ir (ar) rekreacines funkcijas. 

88.  Kraštovaizdžio formavimo miško kirtimus leidžiama vykdyti visuose miškuose, išskyrus I grupės miškus, jeigu tai neprieštarauja saugomų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams ir atitinka saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos tikslus, teisės aktų, reglamentuojančių veiklą šiose teritorijose, reikalavimus.

89.  Taikomi erdvių formavimo, sudėties formavimo ir kompleksinio kraštovaizdžio formavimo miško kirtimų būdai:

89.1.  erdvių formavimo miško kirtimais siekiama pagerinti kraštovaizdžio objektų apžvelgiamumo vizualines savybes. Šie miško kirtimai vykdomi bet kokio amžiaus medynuose prie rekreacinės infrastruktūros objektų. Iki 0,1 ha dydžio plotuose leidžiama iškirsti visą sumedėjusią augmeniją. Bendras medynų skalsumas plote, kuriame vykdyti kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai, turi būti ne mažesnis kaip 0,6;

89.2.  sudėties formavimo miško kirtimais siekiama suformuoti patrauklius poilsiavimui, gero estetinio vaizdo medynus. Šie miško kirtimai vykdomi IIB miškų grupės jaunuolynuose ir pusamžiuose, ne mažesnio kaip 0,7 skalsumo medynuose. Medynų skalsumas po šio miško kirtimo turi būti ne mažesnis kaip 0,6 (Kuršių nerijos miškuose - 0,4);

89.3.  kompleksinio kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais siekiama Taisyklių 89.1-89.2 punktuose apibrėžtų tikslų. Šie miško kirtimai vykdomi derinant kelis kraštovaizdžio formavimo miško kirtimų būdus bet kokio amžiaus medynuose, kuriuose nenumatyti ugdomieji miško kirtimai. Medynų skalsumas biržėje po kirtimo turi būti ne mažesnis kaip 0,6. Minimalus plotas, kuriame leidžiama vykdyti šiuos kirtimus, yra 5 ha.

90.  Kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai vykdomi pagal kraštovaizdžio formavimo miško kirtimų projektus, kurie yra sudėtinė vidinės miškotvarkos projekto dalis."

 

Kadangi yra išduoti atitinkami leidimai, darytina išvada, kad miškas kertamas galimai teisėtai, nebent būtų įrodymų, kad nusižengiama kirtimo tvarkai arba kertama ne pagal miškotvarkos projektus ir galiojančius leidimus. Kilus pagrįstiems įtarimams rekomenduotina kreiptis į Valstybinę miškų tarnybą el. paštu vmt@amvmt.lt arba tel. 8 37 490 220.


Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 


 

"Grybavimas"

Pranešimas gautas 2016 m. rugpjūčio 22 d. 10:50


"Ar galima taip grybauti - rauti su samonomis grybus? Įstatymas draudžia grybauti, rauti su samanomis ir taip niokoti miško dangą, grybieną ir net dėti vaizdus viešai, kur jaunoji karta gali lengvai pasimokyti netinkamai elgtis miške. Be to ar galima tokio dydžio grybus grybauti? Teisės aktai aiškiai nurodo, kokio dydžio grybai gali būti raunami. Nuotraukoje akivaidžiai grybas su samonimis, o kitoje neaišku ar buvo galima tokio dydžio grybus rauti. Nuotraukos lengvai prieinamos viešoje erdvėje, o savininkė išrovusi šiuos grybus <...>. Pateikite atsakymą, ar taip grybauti galima?"

 

   

 

Miskobirza.lt komentaras

Mikologai (mikologija - mokslas tiriantis grybus) paaiškina, kad iš esmės nėra didelio skirtumo, ar grybas raunamas, ar pjaunamas, tik žinoma svarbu kuo mažiau pakenkti miško paklotei. Jei kartu su grybu bus išrautas nemažas kuokštas samanų ir žemių, toje vietoje grybai gali kurį laiką ir nederėti. Todėl raunant grybus, geriausia iš pradžių grybą pasiūbuoti į šonus, kad nutrūktų grybą laikančios griebienos gijos, tada pasukti į bet kurią pusę ir tik tuomet traukti. 

Daugiau informacijos apie grybavimą ir grybų rovimą rasite šiuose straipsniuose:
   > DELFI.lt - Išsprendė dilemą, ar pjauti grybą, ar išrauti jį iš samanų
   > GRYNAS.lt - 
Pasirinkimas: grybus miške pjauti ar rauti?

Tuo tarpu grybavimo taisyklės, kurios draudė rinkti mažesnio nei nustatyto dydžio grybus, nuo šių metų (2016) liepos 29 d. yra panaikintos, taigi šiuo metu galima rinkti bet kokio dydžio grybus. Nors grybavimo taisyklės galios nebeteko, tačiau išlieka draudimas rinkti ir supirkti grybus, įrašytus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, o Lankymosi miške taisyklės draudžia ardyti miško paklotę, todėl grybautojai miške turi ir toliau elgtis atsakingai – nedaryti žalos laukinei gyvūnijai, augalijai ir miškui.

Daugiau informacijos:
   > 
Daug diskusijų kėlusios grybavimo taisyklės panaikintos
   > Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas
   > Lankymosi miške taisyklės 

 

"Kelias Kurtuvėnų regioniniame parke"

Pranešimas gautas 2015 m. gruodžio 10 d. 11:23


"Žemutiniuose Bubiuose (Šiaulių raj.) šalia Vingio gatvės daromas kelias per mišką, pilamas statybų laužas. Nelabai aišku kam to reikia. Koordinatės: 445501, 6190414 (LKS) 55.845042, 23.129801 (WGS) 55° 50' 42.15", 23° 7' 47.28" (WGS)"

 

Miskobirza.lt komentaras

Informacija nepatikrinta. Norime informuoti, kad pranešimus apie skriaudžiamą gamtą taip pat galima pateikti portaluose www.gamtoje.org/pranesk arba www.maps.lt. Deramai užpildyti pranešimai yra perduodami nagrinėti viešajai įstaigai "Baltijos aplinkos forumas", o nagrinėjimo eilgą galima stebėti svetainėje.


Pagal pateiktas koordinates gauta vieta žemėlapyje:

 


 

"Neteisėtai sukčiavimo būdu iškirstas ir dar kertamas miškas"

Pranešimas gautas 2015 m. gruodžio 2 d. 17:41


"Noretume pranesti apie iskirsta tiksliau neteisetai dar vis pjaunama miska telsiu rajone tauciu kaime net nereikalavus dokumentu ispjautas ir parduota mediena pranesus telsiu nuosavu misku uredijai viskas nutylima".

 

Miskobirza.lt komentaras

   Portalo Miskobirza.lt administracija 2015-12-03 perdavė anoniminio pranešimo turinį Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus pareigūnams. Minėtos tarnybos Šiaulių teritorinio poskyrio vedėjas Robertas Paulauskas praėjus trims valandoms po informacijos gavimo informavo, kad atlikus operatyvų patikrinimą, Taučių kaimo apylinkėse neteisėtų kirtimų nenustatyta.
   Norime atkreipti dėmesį, kad pranešime pateikta per mažai informacijos kertamo miško vietos tiksliam identifikavimui. Teikiant panašius pranešimus, reikėtų nurodyti ne tik savivaldybės ir kaimo pavadinimus, o ir galimai tiksliau apibūdinti vietą, nurodant papildomai bent vieną iš šių duomenų: koordinates, nuorodą žemėlapyje (pvz. uždėtas taškas www.maps.lt), miško kvartalo/sklypo numerius, miško valdos savininko pavardę ar kitus konkrečius duomenis. Tai palengvintų ir pagreitintų pranešimų nagrinėjimą.

   Pranešėjas užsimena, kad apie galimai neteisėtą kirtimą informavo miškų urėdijos pareigūnus, bet šie nereagavo. Vėlgi reikėtų pateikti daugiau infromacijos, į ką konkrečiai buvo kreiptasi (pavardės, pareigos ar pan.). Galbūt urėdijos pareigūnai patikrino informaciją ir nustatė, kad kirtimai vykdomi teisėtai?
   Portalas Miskobirza.lt peržiūrėjo Valstybinės miškų tarnybos viešai skelbiamą žemėlapį (
www.amvmt.lt:81/mgis) su atvaizduotais leidimais kirsti mišką. Pasirodo, Telšių r. Taučių kaimo vietovės miškuose buvo išduota daugybė teisėtų leidimų kirsti mišką (raudoni trikampiai, žr. žemėlapį žemiau). Prieš teikiant pranešimus galima pasitikrinti, ar nagrinėjamoje vietoje nėra išduoto leidimo kirsti mišką, tokiu būdu bus sutaupytas pareigūnų laikas.

www.amvmt.lt:81/mgis

 

Papildyta 2015-12-08. Portalo Miskobirza.lt anoniminių pranešimų sistemoje "Netylėk!" 2015-12-07 gautas ankstesnį pranešimą papildantis naujas pranešimas, kuriame pateikta detalesnė informacija apie kertamą mišką (kadastrinis numeris) bei teiraujamasi, ar tokiam kirtimui nereikalingas projektas ir leidimai. Pagal pateiktą informaciją Valstybinės miškų tarnybos Miško naudojimo ir statistikos skyriaus atstovas išsiaiškino, kad nagrinėjamoje miško valdoje yra užfiksuotas 2015-07-27 pranešimas apie ketinimą kirsti mišką einamasiais kirtimais. Norime atkreipti dėmesį, kad tokiems kirtimams (retinamas miškas) nebūtini nei miškotvarkos projektai, nei leidimai kirsti mišką. Šiuo atveju užtenka Valstybinės miškų tarnybos teritoriniam padaliniui pateikti pranešimą apie ketinimą kirsti mišką ir per nustatytus terminus negavus neigiamo atsakymo ar gavus suderinimą, galima savo miško valdoje vykdyti pranešime nurodytus kirtimus. Tačiau bet kokie miško kirtimai turi būti vykdomi prisilaikant Miško kirtimų taisyklių reikalavimų.

 


 

"Galimai vagiamas miškas"

Pranešimas gautas 2015 m. rugsėjo 30 d. 07:31


Sveiki, sianakt stovyklavome prie Nikajaus ez. ir visai salia girdime pjaunama miska. Tai prasidejo nuo vakar vakaro (09 29) ir tesiasi iki dabar. Itartina, kad tai vyksta nakti. Gal galit patikrinti? Veiksmas mazdaug cia: https://goo.gl/maps/CrfoqcyQvF32

 

Miskobirza.lt komentaras

Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių girininkas Arūnas Jocius informavo portalą Miskobirza.lt, kad mišką nurodytoje vietoje kerta pati urėdija pagal planą ir baimintis nėra pagrindo. Be to, aplink kirtavietę yra pastatyti apie vykdomus kirtimus įnformuojantys ženklai. Girininkas taip pat informavo, kad šalia Nikajo ežero stovyklavimas yra uždraustas, o apie galimas stovyklavietes galima sužinoti Asvejos regioninio parko, kurio teritorijoje yra ežeras, interneto svetainėje. Norime atkreipti dėmesį, kad šiuolaikinės miško kirtimo mašinos (medkirtės) įdarbintos ištisą parą, jos aprūpintos galingais prožektoriais, todėl kerta mišką ir naktimis.

 


 

"Korupcija"

Pranešimas gautas 2015 m. rugsėjo 11 d. 12:27


"Miškų kontrolės padaliniuose (Kupiškio, Rokiškio) vyksta pastovi korupcija. Specialistai prirodineja, prievartauja parduoti miško sklypus ar medieną tik jų norodytiems asmenims ar įmonei. Už pavykusius sandorius specialistai gauna 'atkatus'. Taip pat miško įmonei ar asmenims perduodama informacija apie miško savininkus, kurie ketina kirsti, parduoti, tvarkytis savo valdas. Nespėjus savininkui išeiti iš VMT kontrolės skyrių, jau gauna pasiulymą nupirkti iš jo valdą. Už pavykusius sandorius specialistai gauna nuo 100 iki 1000 eurų. Priklausomai nuo kiekio ir valdos dydžio. Baisu."

 


 

"VMT"

Pranešimas gautas 2015 m. gegužės 22 d. 08:30


"Siūlau kuo greičiau reorganizuoti rajoninius VMT padalinius, kadangi miškuose kirtimai vykdomi nesilaikant įstatymų, o tarnybos darbuotojai į tai užmerkia akis..."

 


 

"Asmens duomenų nutekinimas Nacionalinėje žemės tarnyboje"

Pranešimas gautas 2014 m. gruodžio 9 d. 05:35

 

"Neseniai užregistravau Žemės tarnyboje norimus parduoti miško sklypus, kad galima būtų gaut pažymas pardavimui.. Praėjus kuriam laikui gavau skambučių su siūlymais parduoti užregistruotus sklypus, labiausiai nustebino, kad dėl Kretingos rajono sklypų skambino žmonės mano žiniomis visiškai nesusiję su savoka "kaimynai", todėl turiu pagrindo manyti, kad kai kas iš atsakingų Žemės tarnybos darbuotojų nutekino gautą informaciją visiškai nesusijusiems tretiems asmenims. Kas galėtų paneigti, kad tai nebuvo padaryta už tam tikrą atlygį. Mano nuomone tai turėtų būti traktuojama kaip rimtas nusikaltimas, nes yra atskleidžiama konfidenciali privataus asmens informacija su visomis detalėmis. Negana to, kad tokie nauji įstatymai ir procedūros pažeidžia ir paniekina visas žmogaus privačios nuosavybės teisės principus, dar yra neaišku kam ir kokiais tikslais valdininkai nutekina informaciją. Toks informacijos nutekinimas daugeliui žmonių gali turėti daug rimtų pasekmių pvz. nusikalstamo pasaulio atstovai žinodami apie planuojamas žmogaus pajamas ir aplinkybes nesunkiai gali suplanuoti nusikalstamas veikas kaip apiplėšimas, reketas ar pinigų pasisavinimas apgaulės būdu.."

 


 

"Taisyklių pažeidimai einamuosiuose kirtimuose"

Pranešimas gautas 2014 m. birželio mėn.

 

"Panašu, jog einamųjų kirtimų perkirtimas iki 0,5-0,6 skalsumo jau apskritai kai kuriuose rajonuose tampa norma. 0,6 skalsumas dar gal ir nebūtų visiška tragedija, jei būtų iškertami tikrai tik tie medžiai, kuriuos ir reikėtų iškirsti. Deja, daugeliu atveju būtent kirstini medžiai lieka stovėti - kaip taisyklė, iki pirmo stipresnio vėjo ar šlapio sniego. Žinau, kad vien tik pagal kelmą negalima spręsti, ar tikrai tas medis buvo kirstinas, ar paliktinas, bet kai absoliuti dauguma kelmų - tokie patys ar storesni už paliktus augti, išvados nenoromis pačios prašosi. Na, o atskirais atvejais skalsumas nesiekia ir 0,5. Ir už tai, bent kiek man žinoma, išrašoma tik simbolinė baudelė už kirtimo taisyklių pažeidimą, nors turbūt viską, kas nukirsta "virš normos", reikėtų traktuoti kaip savavališką kirtimą ir skaičiuoti žalą gamtai... Mano giliu įsitikinimu tokie perkirtimai rajonuose neįmanomi be vietinio pareigūno žinios ir jo tylaus palaiminimo.

 

Žemiau pridedu sąrašą valdų, kuriose besilankant pastebėti minėti galimi perkirtimai. Kadangi matėme tik vaizdą miške, neturėdami rankose miškotvarkos projektų, sunku buvo spręsti, kas buvo suprojektuota ir kas įvykdyta, kur kokie kirtimai (einamasis ar brandžių medžių atrankinis) vykdyti, bet vaizdas miške nekoks. Kai kur galima palyginti vaizdą valdoje su greta stovinčiais nesudarkytais medynais. Beje, jei valdas (medžių aukštį, diametrą, skalsumą) pirmiausiai patikrintų rajonų VMT pareigūnai, o po to papildomai - pareigūnai iš VMT centro, turėtumėte objektyvų vaizdą ne tik apie kirtimus, bet ir apie vietinių pareigūnų darbo kokybę ir kompetenciją.

 

Valdos, kuriose pastebėti perkirtimai:

7942/0001:75
4107/0200:25 (~0,65 skalsumas)
4107/0200:40 (~0,65 skalsumas)
8647/0005:1
7954/0006:59
7954/0006:61
6160/0006:137
3828/0005:240
3863/0004:280
3830/0001:87
3863/0008:248
3873/0006:183
8624/0007:58
3833/0010:114 (kirtimas labai gerai matosi net Maps.lt)

 

Paskutinės minimos valdos iliustracija iš Maps.lt (pakaitomis rodomos 2009-2010 ir 2012-2014 metų nuotraukos):

 

O čia keletas galimai perkirstų miškų nuotraukų "iš vidaus":

 

 

 

Atsiprašau, jei kai kuriais atvejais pasirodytų, jog mano įtarimai dėl galimai neteisėtos veiklos buvo nepagrįsti - tiesiog kurį laiką visa tai atrodė kaip pavieniai atvejai, kol neįsitikinau, kad tai sistema, todėl pastebėtų atvejų neregistravau, jie yra atkurti iš atminties."

 

 


 

"Dokumentų klastojimas"

Pranešimas gautas 2014 m. birželio mėn.

 

"VMT rajonų pareigūnų tiesioginiai viršininkai apskrityse paniškai bijo, kad jų teritorijoje bus nustatyta betvarkė, todėl galimai viską dangsto, toleruodami netgi dokumentų klastojimą. Pvz., prieš metus rengiau miškotvarkos projektą, išsiunčiau jį derinti, ir per nustatytą laiką niekas man jo nesuderino. Kadangi projektas "nebuvo skubus", nutariau palaukti, niekam nieko nesakydamas. Palaukiau dar pusantro mėnesio, paskambinau derinančiam pareigūnui, jis atsakė kad "neturėjo laiko". Dar palaukiau, tada paskambinau (nemėgstu rašyti oficialių skundų) A.Balčiaus skyriaus pareigūnui, informavau apie situaciją. Projektą gavau suderintą, bet atbuline data - atseit, jokio pažeidimo tarsi ir nebuvo... "