Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas (8-46)
Birutės g. 16, LT-92003 Klaipėda,
faks. 466452, el. paštas: rastine@klrd.am.lt

 

Pavardė, vardas

Pareigos

Darbo tel.

El. paštas

ADMINISTRACIJA (Birutės g. 16, 91204, Klaipėda, el.paštas rastine@klrd.am.lt)

Andrius Kairys

Direktorius

466453
868648449

Andrius.Kairys@klrd.am.lt

Alfredas Šepštas

Direktoriaus pavaduotojas

466450
8-686 12546

Alfredas.Sepstas@klrd.am.lt

FINANSŲ SKYRIUS

Irena Cirtautienė

Skyriaus vedėja

466457,
868676530

Irena.Cirtautiene@klrd.am.lt

Bronė Kubilienė

Vyresnioji specialistė

466459

Brone.Kubiliene@klrd.am.lt

Liuda Banienė

Vyresnioji specialistė

466459

Liuda.Baniene@klrd.am.lt

       

ADMINISTRAVIMO IR TEISĖS SKYRIUS

Laura Vitosienė 

Skyriaus vedėja

466458
8-61231745

Laura.Vitosiene@klrd.am.lt

Regina Grybienė

Vyriausioji specialistė (personalui)

466455,
868670625

Regina.Grybiene@klrd.am.lt

Renata Kleponienė Vyriausioji specialistė (teisei) 466454 Renata.Kleponiene@klrd.am.lt

Inga Jurčytė  (atost.)

Vyriausioji specialistė

466453
868612601

rastine@klrd.am.lt

Laima Šlikienė

Vyriausioji specialistė

466453

rastine@klrd.am.lt

Evaldas Pikturna

Vyresnysis specialistas

466454
869816773

Evaldas.Pikturna@klrd.am.lt

Antanas Pikturna

Vyresnysis specialistas

466460
868610158

Antanas.Pikturna@klrd.am.lt

ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIUS 

Lina Virvilienė

Skyriaus vedėja

8-46466461,
861140102

Lina.Virviliene@klrd.am.lt

Mindaugas Mačiulis

Vyriausiasis specialistas

8-44153942,
8-68610157

Mindaugas.Maciulis@klrd.am.lt

Ugnius Rauckis

Vyriausiasis specialistas

8-46367034
8-61845839

Ugnius.Rauckis@klrd.am.lt

Vitalija Bičkauskienė Vyriausioji specialistė 466454 Vitalija.Bickauskiene@klrd.am.lt
Reda Zaborienė Vyriausioji specialistė 466454 Reda.Zaboriene@klrd.am.lt

MOKESČIŲ IR ATLIEKŲ KONTROLĖS SKYRIUS 

Inga Pipikaitė

Vedėja

466463

Inga.Pipikaite@klrd.am.lt

Genovaitė Gurčinienė

Vyriausioji specialistė

466464
8-61494931

Genovaite.Gurciniene@klrd.am.lt

Jolanta Gurbanovič

Vyriausioji specialistė

466460
8686 48871

Jolanta.Gurbanovic@klrd.am.lt

KONTROLĖS ORGANIZAVIMO SKYRIUS 

Vidas Balionis

Skyriaus vedėjas

466462
8-61838844

Vidas.Balionis@klrd.am.lt

Lina Valintėlė (atost.)

Vyriausioji specialistė

 

 

Inga Laučytė-Mačernienė (atost.)

Vyriausioji specialistė

 466463

Inga.Macerniene@klrd.am.lt

Egidijus Kiršis Vyriausiasis specialistas 466455
861231464
Egidijus.Kirsis@klrd.am.lt
Donatas Bagočius Vyriausiasis specialistas 341607 Donatas.Bagocius@klrd.am.lt

KLAIPĖDOS GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS INSPEKCIJA
(Žalgirio 11a, 93251, Klaipėda, fax. 367034)

Vitalis Marozas

Viršininkas

367034
8-61838833

Vitalis.Marozas@klrd.am.lt

Petras Sigitas Valiūnas

Vyriausiasis specialistas

367034
8-68612539

Sigitas.Valiunas@klrd.am.lt

Vadim Kondič

Vyresnysis specialistas

367034
8-68612537

Vadim.Kondic@klrd.am.lt

Arvydas Žilinskas 

Vyresnysis specialistas

367034

Arvydas.Zilinskas@klrd.am.lt

Virgilijus Olšauskas

Vyriausiasis specialistas

367034
8-68610155

Virgilijus.Olšauskas@klrd.am.lt

Donata Gureckytė

Vyresnioji specialistė

367034

Donata.Gureckyte@klrd.am.lt

ŠILUTĖS GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS INSPEKCIJA
(Tulpių 10, 99185, Šilutė, fax 52205, tel.kodas 8-441)

Stanislovas Sudeikis

Viršininkas

53942
8-69844527

Stanislovas.Sudeikis@klrd.am.lt

Mindaugas Būdvytis

Vyresnysis specialistas

53942
8-68729941

Mindaugas.Budvytis@klrd.am.lt

Vitalijus Gutauskas

Vyresnysis specialistas

53942

Vitalijus.Gutauskas@klrd.am.lt

Laimutė Bulcienė

Vyresnioji specialistė

53942

Laimute.Bulciene@klrd.am.lt

Mindaugas Pečiulis

Vyresnysis specialistas

53942
8-68610147

Mindaugas.Peciulis@klrd.am.lt

Romualdas Akmanas

Vyresnysis specialistas

53942
8-61450664

 

Indrė Žigienė

Vyresnioji specialistė

53942
861838508

Indre.Zigiene@klrd.am.lt

Arūnas Tarvydas

Vyresn. specialistas

53942
869880660

 

JŪROS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
(Žalgirio 11a, 93251, Klaipėda, fax 341610)

Raimondas Šatkauskas

Agentūros vedėjas

341607
8-68610162

Raimondas.Satkauskas@klrd.am.lt

Vidmantas Tilvikas

Vedėjo pavaduotojas

341607
8-68610159

Vidmantas.Tilvikas@klrd.am.lt

Gediminas Vasiliauskas

Vyriausiasis specialistas

341607
8-68685196

Gediminas.Vasiliauskas@klrd.am.lt

Algimantas Paldauskas

Vyriausiasis specialistas

8-68610153

Algimantas.Paldauskas@klrd.am.lt

Pranas Tamkvaitis

Vyriausiasis specialistas

 

 

Rimvydas Tutlys

Vyresnysis specialistas

8-68676120

 

Bronislavas Vanagas

Vyresnysis specialistas

8-68676481

 

Eugenija Mendelienė (atostg.)

Vyresnioji specialistė

341607

jurosagentura@klrd.am.lt

KLAIPĖDOS MIESTO AGENTŪRA
(Žalgirio 11a, 93251, Klaipėda, fax 367033)

Romualdas Dužinas

Agentūros vedėjas

366927
8-68754979

Romualdas.Duzinas@klrd.am.lt

Vladimiras Misenka

Vedėjo pavaduotojas

366927
8-68754982

Vladimiras.Misenka@klrd.am.lt

Robertas Miftachovas

Vyriausiasis specialistas

366927

Robertas.Miftachovas@klrd.am.lt

Rimantė Vitkauskaitė

Vyriausioji specialistė

366927
8-61233770

Rimante.Vitkauskaite@klrd.am.lt

Jolanta Šipulskienė 

Vyresnioji specialistė

366927
868610154

Jolanta.Sipulskiene@klrd.am.lt

Nerijus Pocius

Vyriausiasis specialistas

366927
8-61266455

Nerijus.Pocius@klrd.am.lt

Justinas Stančaitis

Vyriausiasis specialistas

366927
8682 50487

Justinas.Stancaitis@klrd.am.lt

Bronislovas Kazragis

Vyriausiasis specialistas

366927
8618 38513

 Bronislovas.Kazragis@klrd.am.lt

Edgaras Užpurvis

Vyresnysis specialistas

366927
861624487

Edgaras.Uzpurvis@klrd.am.lt

Laura Dagilienė (atost.)

Vyresnioji specialistė

366927
8-61630793

Laura.Dagiliene@klrd.am.lt

Žaneta Samoškienė

Vyresnioji specialistė

366927

Klaipedos.agentura@klrd.am.lt

PALANGOS MIESTO AGENTŪRA 
(Plytų 61, 00126, Palanga, fax 51005, tel.kodas 8-460)

Ramunė  Lukaševičienė

Agentūros vedėja

51005
868676540

Ramune.Lukaseviciene@klrd.am.lt

Simona Pakusienė (atost.)

Vyriausioji specialistė

51005

 Simona.Pakusiene@klrd.am.lt

Silvija Meskienė

Vyresnioji specialistė

51005
861118462

Silvija.Meskiene@klrd.am.lt

KLAIPĖDOS RAJONO AGENTŪRA
(Kvietinių g. 8, 96140, Gargždai, fax 420323, tel.kodas 8-46) 

Algirdas Vaitkus

Agentūros vedėjas

420323,
8-68265722

Algirdas.Vaitkus@klrd.am.lt

Algimantas Pagojus

Vyriausiasis specialistas

420323
8-61472608

Algimantas.Pagojus@klrd.am.lt

Karolis Šežikas

Vyresnysis specialistas

420323 
8-68610160

Karolis.Sezikas@klrd.am.lt

Donata Venckutė

Vyresnioji specialistė

420323
8-69807277

Donata.Venckute@klrd.am.lt

Alvydas Mockus

Vyresnysis specialistas

420323
8-68037612

Alvydas.Mockus@klrd.am.lt

KRETINGOS RAJONO AGENTŪRA 
(Tvenkinio 1, 97106, Kretinga, fax 79304 tel.kodas 8-445)

Ričardas Kašėta

Agentūros vedėjas

79304,
8-61456714

Ricardas.Kaseta@klrd.am.lt

Edmundas Mikaločius

Vyresnysis specialistas

79304
8-61042407

Edmundas.Mikalocius@klrd.am.lt

Diana Šeirienė

Vyresnioji specialistė

79304
8-68676533

Diana.Seiriene@klrd.am.lt

Neringa Grigalauskienė

Vyresnioji specialistė

79304
 8-68610148

Neringa.Grigalauskiene@klrd.am.lt

SKUODO RAJONO AGENTŪRA
(Vytauto 2, 98116, Skuodas, fax 73939, tel.kodas 8-440)

Algimantas Skersis

Agentūros vedėjas

73939
8-68610149

Algimantas.Skersis@klrd.am.lt

Mindaugas Sakalauskas

Vyriausiasis specialistas

73939
8-61636594

Mindaugas.Sakalauskas@klrd.am.lt

Živilė Kovienė Vyresnioji specialistė 73939 Zivile.Koviene@klrd.am.lt

ŠILALĖS RAJONO AGENTŪRA
(Lokystos 36, 75136, Šilalė, fax 74461, tel.kodas 8-449)

Antanas Leščauskas

Agentūros vedėjas

74461
8-61203104

Antanas.Lescauskas@klrd.am.lt

Simonas Noreika

Vyresnysis specialistas

74461
868648873

Simonas.Noreika@klrd.am.lt

Virgilijus Dvilys

Vyresnysis specialistas

74461
8-61579894

Virgilijus.Dvilys@klrd.am.lt

Valda Kvederytė-Petkuvienė

Vyresnioji specialistė

74461
8-61630793

Valda.Kvederyte-Petkuviene@klrd.am.lt

ŠILUTĖS RAJONO AGENTŪRA
(Tulpių 10, 99185, Šilutė, fax 52205, tel.kodas 8-441)

Galina Misevičienė

Agentūros vedėjas

52205
8-68222923

Galina.Miseviciene@klrd.am.lt

Valentinas Ščerveninas

Vyriausiasis specialistas

52205,
8-68676535

Valentinas.Scerveninas@klrd.am.lt

Sidona Vindžigelskienė

Vyresnioji specialistė

52205
8-61223645

Sidona.Vindzigelskiene@klrd.am.lt

TAURAGĖS RAJONO AGENTŪRA
(Prezidento 7, 72261, Tauragė, fax 61852, tel.kodas 8-446)

Darius Ciganas

Agentūros vedėjas

61852
8-61655773

Darius.Ciganas@klrd.am.lt

Petras Survilas

Vyriausiasis specialistas 
(gyv. gamtai)

61852
8-68676532

Petras.Survilas@klrd.am.lt

Petras Jukna

Vyriausiasis specialistas

61852
8-61494936

Petras.Jukna@klrd.am.lt

Romas Jurgelionis

Vyriausiasis specialistas

61852

8-68610152

Romas.Jurgelionis@klrd.am.lt

Vytautas Mockus

Vyresnysis specialistas
(gyv. gamtai)

61852
8-61006561

Vytautas.Mockus@klrd.am.lt

Ingrida Linkienė Vyresnioji specialistė 61852 Ingrida.Linkiene@klrd.am.lt

PAGĖGIŲ AGENTŪRA 
(Vilniaus 25, LT-99287, Pagėgiai, fax 56102, tel.kodas 8-441)  

Mindaugas Vaizgėla

Agentūros vedėjas

 56102
8-61838384 

Mindaugas.Vaizgela@klrd.am.lt

Darius Rumšas

Vyriausiasis specialistas

56102

Darius.Rumsas@klrd.am.lt

Antanas Mikuckis

Vyresnysis specialistas 

56102

Antanas.Mikuckis@klrd.am.lt

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2015-10-20