Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas

Miškų institutas

 

Liepų g. 1, 53101 Girionys, Kauno r.

Telefonas: (8 37) 547221

Faksas: (8 37) 547446

El. paštas: miskinst@mi.lt

Įstaigos kodas 302474530

PVM mokėtojo kodas LT100005122310

 

ADMINISTRACIJA

 

Direktorius

dr. MARIUS ALEINIKOVAS
tel.: (8 37) 547221 
el. paštas: m.aleinikovas(eta)mi.lt

Direktoriaus pavaduotojas mokslui 
dr. VIRGILIJUS MIKŠYS 
tel.: (8 37) 547221 
el. paštas: miekolog(eta)mi.lt

Direktoriaus pavaduotoja informacijai ir mokslinė sekretorė
dr. DIANA MIZARAITĖ
tel.: (8 37) 547221
el. paštas: ekonsk(eta)mi.lt

 

 

MOKSLO PADALINIAI

Miškininkystės skyrius
Vedėjas dr. Gintautas Urbaitis
Tel.: (8-37) 547327
Ell. paštas: miekolog(eta)mi.lt

Miško genetikos ir selekcijos skyrius
Vedėjas dr. Virgilijus Baliuckas
Tel.: (8-37) 547289
El. paštas: v.baliuckas(eta)mi.lt

Ekologijos skyrius
Vedėjas dr. Vidas Stakėnas
Tel.: (8-37) 547247
El. paštas: v.stakenas(eta)mi.lt

Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyrius
Vedėja dr. Liana Sadauskienė
Tel.: (8-37) 547283
El. paštas: l.sadauskiene(eta)mi.lt

Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyrius
Vedėjas doc. dr. Artūras Gedminas
Tel.: (8-674) 18957
El. paštas: m.apsauga(eta)mi.lt

Miško augalų biotechnologijų laboratorija
Vedėja doc. dr. (HP) Sigutė Kuusienė
Tel.: (8-37) 547319
El. paštas: biotech(eta)mi.lt

 

 

KITI KONTAKTAI

Vyriausioji buhalterė
Odeta Skaisgirienė
tel.: (8 37) 547221
el. paštas: buhalterija(eta)mi.lt

Bibliotekos vedėja
Vilija Mikšienė
tel.: (8 37) 547221
el. paštas: miskbibl(eta)mi.lt

Personalo vedėja
Nijolė Šukienė
tel.: (8 37) 547221
el. paštas: personalas(eta)mi.lt

Kanceliarijos vedėja
Birutė Gervienė
tel.: (8 37) 547221
el. paštas: miskinst(eta)mi.lt

Ūkio skyriaus vedėjas
Juozas Bronius Jonika
tel.: (8 37) 547221

Vyr. buhalterės pavaduotoja
Agnė Imparato
tel.: (8 37) 547221
el. paštas: buhalterija(eta)mi.lt

Buhalterė
Virginija Jurelionienė
tel.: (8 37) 547221
el. paštas: buhalterija(eta)mi.lt

Kompiuterinio tinklo administratorius
Edvardas Kuusas
tel.: (8 690) 86872
el. paštas: leidyba(eta)mi.lt

Projektų koordinatorė
Rasa Mašalaitė
el. paštas: projektai(eta)mi.lt