Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Valstybinis miškotvarkos institutas (8-37)
Pramonės pr. 11a, LT-51327 Kaunas, tel. 490222, faks. 490233,
el. paštas: sek@mp.is.lt, interneto svetainė: www.lvmi.lt

 

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas

Mob.
telefonas

El. paštas

Administracija

Direktorius

Alfredas Galaunė

(8-37) 490222

 

sek@mp.is.lt

Direktoriaus pavaduotojas

Martas Lynikas

(8-37) 490212

(8-686) 67408

martas@lvmi.lt

Direktoriaus pavaduotojas

Šarūnas Bėčius

(8-37) 490295

(8-687) 72879

sarunas@lvmi.lt

Administravimo ir teisės skyrius

Vyr. specialistė

Virginija Motiejūnienė

(8-37) 490222

 

sek@mp.is.lt

Vyr. specialistas

Algirdas Pavasaris

(8-37) 490215

 

algis_p@lvmi.lt

Buhalterinės apskaitos ir finansų skyrius

Vyriausioji buhalterė

Nijolė Balčienė

(8-37) 490214

 

nijole@lvmi.lt

GIS ir kartografijos skyrius

Skyriaus vedėjas

Rimvydas Puslys

(8-37) 490227

 

rimvydas_p@lvmi.lt

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rita Palicinienė

(8-37) 490256

 

rita@lvmi.lt

Geodezijos skyrius

L. e. skyriaus vedėjo pareigas

Algima Bartosevičienė

(8-37) 490243

 

Algima_B@lvmi.lt

Informacinių technologijų skyrius

Skyriaus vedėjas

Michailas Palicinas

(8-37) 490240

 

misa@lvmi.lt

Kontrolės skyrius

Skyriaus vedėjas

Darius Ribokas

(8-37) 490248

 

darius_r@lvmi.lt

vyr. specialistas

Antanas Bendinskas

(8-37) 490231

 

antanas_b@lvmi.lt

Kraštotvarkos skyrius

Skyriaus vedėja

Viliūnė Naureckaitė

(8-37) 490235

 

viliune@lvmi.lt

Vyriausias specialistas

Linas Juozaitis

(8-37) 490254

 

linas@lvmi.lt

1-as miškotvarkos skyrius

Projektų vadovas

Artūras Gustainis

(8-37) 490253

 

gustainis_a@lvmi.lt

2-as miškotvarkos skyrius

Projektų vadovas

Darius Džiaugys

(8-37) 490249

 

darius_d@lvmi.lt

3-as miškotvarkos skyrius

Projektų vadovas

Vidmantas Dičkalnis

(8-37) 490244

 

vidas@lvmi.lt

4-as miškotvarkos skyrius

Projektų vadovas

Nerijus Pivoriūnas

(8-37) 490253

 

nerijus_p@lvmi.lt

5-as miškotvarkos skyrius

Projektų vadovas

Kęstutis Martinkevičius

(8-37) 490255

 

kestas_m@lvmi.lt

6-as miškotvarkos skyrius

Projektų vadovas

Algirdas Juozas Rutkauskas

(8-37) 490242

 

alg_rut@lvmi.lt

Projektavimo skyrius

Skyriaus vedėjas

Vaidotas Beržanskis

(8-37) 490229

 

vaidotas@lvmi.lt

Žemės reformos skyrius

Skyriaus vedėja

Ona Greičiūnienė

(8-37) 490257

 

ona_g@lvmi.lt