Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Dzūkijos nacionalinio parko direkcija (8-310)
Miškininkų g. 62, LT-65303 Marcinkonys, Varėnos r.,
faks. 44437, el. paštas: dzukijanp@is.lt,
interneto svetainė: www.dzukijos parkas.lt

Pareigos, vardas pavardė Telefonas Elektroninis paštas
Direktorius      
Eimutis Gudelevičius 44641    
       
Referentė      
Danutė TAMULEVIČIENĖ 44641   el. paštas: dzukijanp@is.lt
       
Direktoriaus pavaduotojas       
Eugenijus DROBELIS 44471   el. paštas: eugenijus@dzukijosparkas.lt
       
Direktoriaus pavaduotojas       
Algirdas LEIŠIS 44641    
      el. paštas: algirdas@dzukijosparkas.lt
Juristė      
Laura PLUTULEVIČIŪTĖ 44736   el. paštas: personalas@dzukijosparkas.lt
       
Informatikas      
Linas GIEDRAITIS 44641   el. paštas: dzukijanp@is.lt
       
Kraštotvarkos ir turizmo skyrius
Skyriaus vedėjas      
Vladas KNIUBAS 44634   el. paštas: rekreacija@dzukijosparkas.lt
       
Vyresnysis specialistas      
Giedrius VALENTUKEVIČIUS 44466   el. paštas: rekreacija@dzukijosparkas.lt
       
Vyresnysis specialistas      
Kęstutis VERSECKAS 57245   el. paštas: rekreacija@dzukijosparkas.lt
       
Gamtos paveldo skyrius
Skyriaus vedėjas      
Mindaugas LAPELĖ 57245   el. paštas: gamta@dzukijosparkas.lt
       
Vyresnysis ekologas      
Henrikas GUDAVIČIUS 57245   el. paštas: gamta@dzukijosparkas.lt
       
Vyresnioji specialistė     el. p.: dzukijanp@is.lt
Stanislava VYŠNIAUSKIENĖ 44736    
       
Biologas       
Vincas SLAVICKAS  44466   el. paštas: gamta@dzukijosparkas.lt 
       
Techninis redaktorius       
Vytautas ČERNIAUSKAS  57245   el. paštas: merkine@dzukijosparkas.lt
       
Kultūros paveldo skyrius
Skyriaus vedėja      
Ona DROBELIENĖ 39169   el. paštas: etnokultura@dzukijosparkas.lt
       
Muziejaus vedėjas      
Jonas BAJORIŪNAS 39169   el. paštas: muziejus@dzukijosparkas.lt
       
Amatų meistras      
Romas NORKŪNAS 44466   el. paštas: info@dzukijosparkas.lt
       
Istorikė       
Virginija PUGAČIAUSKIENĖ  44736   el. paštas: muziejus@dzukijosparkas.lt
       
Finansų skyrius
Skyriaus vedėja      
Ramunė JAZUKEVIČIENĖ 44618   el. paštas: finansai@dzukijosparkas.lt
       
Vyresnioji buhalterė      
Marytė ŽEMAITIENĖ 44642   el. paštas: finansai@dzukijosparkas.lt
       
Kasininkė      
Aldona PAULAUSKIENĖ 44642   el. paštas: finansai@dzukijosparkas.lt
       
Bendrųjų reikalų skyrius
Skyriaus vedėjas      
Egidijus ŽEMAITIS 44743   el. paštas: dzukijanp@is.lt
       
Marcinkonių lankytojų centras
Centro vedėja      
Lina ČERNIAUSKIENĖ 44466   el. paštas: info@dzukijosparkas.lt
       
Svečių namai „Ėglis“
Vyresnioji specialistė informacijai       
Lina ČERNIAUSKIENĖ 44466   el. paštas: info@dzukijosparkas.lt
       
Merkinės lankytojų centras
Centro vedėjas      
Algimantas ČERNIAUSKAS 57245   el. paštas: merkine@dzukijosparkas.lt
       
Vyresnioji specialistė informacijai       
Laima SAVIščEVIENĖ  57245   el. paštas: merkine@dzukijosparkas.lt