Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Anykščių miškų urėdija (8-381)
Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai, faks.: 2264, 58577,
el. paštas: info@amu.lt, interneto svetainė: www.amu.lt

Pareigos, vardas pavardė Telefonas Elektroninis paštas
Miškų urėdas      
Sigitas Kinderis 58577 mob. tel. 8-686 86301 el. paštas: s.kinderis@amu.lt
       
Sekretorė      
Sigita Antanaitienė 58577 mob. tel. 8-686 86312 el. paštas: info@amu.lt
       
       
Miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei  
Kęstutis Bilbokas 58133 mob. tel. 8-686 86302 el. paštas: miskai@amu.lt
       
Miškotvarkos ir miško apsaugos inžinierius  
Saulius Barauskas 58133 mob. tel. 8-686 99253 el. paštas: miskotvarka@amu.lt
       
Miško želdinimo ir miško naudojimo inžinierė  
Violeta Kuprienė 58133 mob. tel. 8-686 15201 el. paštas: naudojimas@amu.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai
Giedrius Pipiras 58090 mob. tel. 8-686 86303 el. paštas: komercija@amu.lt
       
Vadybininkas      
Vytautas Grikėnas 58090 mob. tel. 8-686 86313 el. paštas: komercija@amu.lt
       
Vyriausioji buhalterė      
Aldona Cesevičienė 58950 mob. tel. 8-686 99243 el. paštas: buhalterija@amu.lt
       
Ekonomistas      
Valdas Šaučiūnas 58577 mob. tel. 8-686 99158 el. paštas: ekonomistas@amu.lt
       
Buhalterė      
Adelė Pilkienė 58950 mob. tel. 8-686 99254  
       
Buhalterė-kasininkė      
Vida Šaltenienė 58950 mob. tel. 8-686 99257  
       
Vyr. mechanikas      
Mindaugas Andziulis 58090 mob. tel. 8-686 86304  
       
Kelių meistras      
Valentinas Motiejūnas 58090 mob. tel. 8-686 99256  
       
Miško ekologijos, rekreacijos specialistė  
Danutė Kinderienė 58133 mob. tel. 8-686 99261 el. paštas: rekreacija@amu.lt
       
       
PAVARIŲ MEDELYNAS
Pavarių k., Anykščių r.
Medelyno viršininkas      
Ričardas Juozapavičius   mob. tel. 8-686 15137 el. paštas: medelynas@amu.lt
       
PRIEŠGAISRINIAI BOKŠTAI
Anykščių girininkija   8-611 55413  
Pavarių girininkija   8-611 55613  
Mikierių girininkija 57289    
       
GIRININKIJOS
       
Juostininkų, Juostininkų k., Anykščių r.    
Girininkas      
Gintautas Baršauskas 47507 mob. tel. 8-686 99148 el. paštas: juostininkai@amu.lt
       
Kavarsko, Anulyno vnk., Anykščių r.    
Girininkas      
Romaldas Račys 45781 mob. tel. 8-686 86305 el. paštas: kavarskas@amu.lt
       
Mickūnų, Mickūnų k., Anykščių r.    
Girininkas      
Benjaminas Rimkus 42640 mob. tel. 8-686 99258 el. paštas: mickunai@amu.lt
       
Mikierių, Mikierių k., Anykščių r.    
Girininkas      
Laimis Trumpickas 57121 mob. tel. 8-686 11375 el. paštas: mikieriai@amu.lt
       
Pavarių, Pavarių k. Anykščių r.    
Girininkas      
Audrius Motiejūnas 78489 mob. tel. 8-686 99248 el. paštas: pavariai@amu.lt
       
Svėdasų, Čiukų k., Anykščių r.    
Girininkas      
Donatas Tuska 57524 mob. tel. 8-686 12028 el. paštas: svedasai@amu.lt
       
Troškūnų, Troškūnėlių k., Anykščių r.    
Girininkas      
Audrius Kusta 56387 mob. tel. 8-698 09399 el. paštas: troskunai@amu.lt