Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Biržų miškų urėdija (8-450)
J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai, faks.: 2489, 31408,
el. paštas: birzu_uredija@is.lt, sekretore@bmu.lt,
interneto svetainė: www.bmu.lt

Pareigos, vardas pavardė Telefonas Elektroninis paštas
Miškų urėdas       
Romanas Gaudiešius 31540 mob. tel. 8-686 08803  el. paštas: uredas@bmu.lt
       
Sekretorė       
Julė Šeštokienė 31408 mob. tel. 8-616 00250  el. paštas: sekretore@bmu.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei   
Albertas Nareckas 31530 mob. tel. 8-686 56817  
       
Miškų urėdo pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai  
Alvidas Kurklietis 31382, 34736 mob. tel. 8-686 56729 el. paštas: pavaduotojasmrp@bmu.lt
       
Vidaus audito tarnybos vadovas    
Jurgita Bruniuvienė 32935 mob. tel. 8-612 72142 el. paštas: jurga_bmu@is.lt
       
       
Miško naudojimo inžinierė      
Danutė Musteikienė 31970 mob. tel. 8-612 72306 el. paštas: naudojimas@bmu.lt
       
       
Miško želdinimo ir apsaugos inžinierius  
Egidijus Skuolis 31970 mob. tel. 8-612 72326 el. paštas: atkurimas@bmu.lt
       
       
Miškotvarkos inžinierius       
Tadas Maruška 31970 mob. tel. 8-682 65404  el. paštas: miskotvarka@bmu.lt
       
       
Vyriausioji buhalterė      
Raimonda Ajutienė 31830 mob. tel. 8-612 32001 el. paštas: buhalterija@bmu.lt
       
       
Vyr. buhalterės pavaduotoja    
Zita Šepetauskienė 31608 mob. tel. 8-688 87659  
       
Buhalterė      
Liuda Stuokienė 31608 mob. tel. 8-699 17727  
       
Personalo specialistė      
Ala Vitkevičienė 34152 mob. tel. 8-610 40436 el. paštas: personalas@bmu.lt
       
       
Kasininkė       
Virgilija Martinonienė 31608 mob. tel. 8-612 82833 el. paštas: kasa@bmu.lt
       
       
Ekonomistė      
Nijolė Gaudiešienė 32935 mob. tel. 8-612 72339 el. paštas: ekonomiste@bmu.lt
       
       
Pardavimo vadybininkė      
Ramunė Petkevičienė 32032 mob. tel. 8-686 15331 el. paštas: pardavimai@bmu.lt
       
       
Darbų saugos inžinierius      
Leonas Grigaliūnas 32032 mob. tel. 8-612 72350 el. paštas: pirkimai@bmu.lt
       
       
Kompiuterijos inžinierius      
Rimantas Šlėgeris 31957 mob. tel. 8-687 10885 el. paštas: kompiuterija@bmu.lt
       
       
Statybos inžinierius       
Vilius Margenis 31932 mob. tel. 8-612 72349  el. paštas: statyba@bmu.lt
       
Girininkijos
       
Biržų, J.Basanavičiausg. 62, LT-41164 Biržai    
Girininkas      
Pranas Jonkus 34153 mob. tel. 8-612 72328 el. paštas: birzai@bmu.lt
       
Girininko pavaduotojas      
Aurelijus Šepetis 34153 mob. tel. 8-686 14365  
       
Latvelių, Latvelių k., Parovėjos sen., Biržų r.    
Girininkas       
Pranas Martišius 58419 mob. tel. 8-610 33871 el. paštas: latveliai@bmu.lt
       
Girininko pavaduotojas      
Petras Sviderskis 58419 mob. tel. 8-616 24051  
       
Tamošiūnų, Spalviškių k., Parovėjos sen., Biržų r.  
Girininkas       
Rimantas Šarkanas 56143 mob. tel. 8-612 82377 el. paštas: tamosiunai@bmu.lt
       
Girininko pavaduotojas       
Robertas Miliauskas 56143 mob. tel. 8-686 14386  
       
Spalviškių, Spalviškių k., Parovėjos sen., Biržų r.  
Girininkas      
Juozas Šuminas 56142 mob. tel. 8-620 68637 el. paštas: spalviskiai@bmu.lt
       
Girininko pavaduotojas      
Mindaugas Veryga 56142 mob. tel. 8-698 30211  
       
Būginių, Būginių k., Parovėjos sen., Biržų r.    
Girininkas      
Alvydas Daubaras 53137 mob. tel. 8-686 56816  
Girininko pavaduotojas      
Andrius Samulionis 53137 mob. tel. 8-615 65623 el. paštas: buginiai@bmu.lt
       
Vabalninko, S.Nėries g. 20, Vabalninkas, Biržų r.  
Girininkas      
Jonas Gaidelionis 54346 mob. tel. 8-612 72348 el. paštas: vabalninkas@bmu.lt
       
Girininko pavaduotojas      
Petras Jurkevičius 54346 mob. tel. 8-686 14374  
       
Pasvalio r. (8-451)      
Pasvalio, Biržų g. 95, LT-39124 Pasvalys    
Girininkas       
Giedrius Varna 50848 mob. tel. 8-610 37003 el. paštas: pasvalys@bmu.lt
       
Girininko pavaduotojas      
Arūnas Marčiuška 50848 mob. tel. 8-612 72351 el. paštas: pasvalys@bmu.lt
       
Joniškėlio, Pamažupių k., Joniškėlio sen., Pasvalio r.   
Girininkas      
Marius Martišius 38272 mob. tel. 8-686 14387 el. paštas: joniskelis@bmu.lt
       
Girininko pavaduotojas      
Egidijus Masys 38272 mob. tel. 8-612 69730  
       
Kriklinių, Pumpėnų sen., Kriklinių k., Pasvalio r.    
Girininkas      
Regimantas Vegys 42395 mob. tel. 8-612 82380 el. paštas: krikliniai@bmu.lt
       
Girininko pavaduotojas      
Povilas Vaitekūnas 42395 mob. tel. 8-686 26217