Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Druskininkų miškų urėdija (8-313)
M. K. Čiurlionio  g. 96,  LT-66151 Druskininkai, faks.: 53310,
el. paštas: dmu@dmu.lt, interneto svetainė: www.dmu.lt
 

Pareigos, vardas pavardė Telefonas Elektroninis paštas
Miškų urėdas      
Viktoras Klimas 52425 mob. tel. 8-686 35702 el. paštas: v.klimas@dmu.lt
       
Sekretorė      
Roma Sorakienė 52425 mob. tel. 8-686 35708 el. paštas: dmu@dmu.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei  
Saulius Adomavičius 52421 mob. tel. 8-686 37559 el. paštas: s.adomavicius@dmu.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai   
Zenonas Naujokas 51448 mob. tel. 8-686 35703 el. paštas: z.naujokas@dmu.lt
       
Vyriausioji buhalterė      
Vita Adomavičienė 52416 mob. tel. 8-686 37415 el. paštas: v.adomaviciene@dmu.lt
       
Vyr. buhalterės pavaduotoja    
Aldona Rauluškevičienė 52416 mob. tel. 8-686 12156  
       
Buhalterė–kasininkė      
Nijolė Šidlauskienė 52416 mob. tel. 8-686 12164  
       
Vidaus audito tarnybos vadovas    
Arvydas Kaklys 51448 mob. tel. 8-685 74090 el. paštas: auditas@dmu.lt
       
Miško naudojimo ir miškotvarkos inžinierius  
Rimas Lovčikas 52431 mob. tel. 8-686 13843 el. paštas: r.lovcikas@dmu.lt
       
Miško apsaugos ir miško želdinimo inžinierius  
Audrius  Norkūnas 52431 mob. tel. 8-686 37414 el. paštas: a.norkunas@dmu.lt
       
Medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius  
Vytautas Gudaitis 51448 mob. tel. 8-686 35536 el. paštas: v.gudaitis@dmu.lt
       
Vadybininkė      
Anolita Lukošiūnienė 52416 mob. tel. 8-686 14618  
       
Mechanikas      
Renaldas Vitkauskas 51448 mob. tel. 8-686 13123 el. paštas: r.vitkauskas@dmu.lt
       
       
Mokymo ir informacijos centras „Girios aidas”  
M. K. Čiurlionio g. 116, LT-66151 Druskininkai    
Vedėjas      
Antanas Lankelis 53901 mob. tel. 8-615 17266 el. paštas: aidas@dmu.lt
       
GIRININKIJOS
Druskininkų, M.K.Čiurlionio g. 96, LT-66151 Druskininkai  
Girininkas      
Vytautas Navickas 51152 mob. tel. 8-686 11941 el. paštas: druskininkai@dmu.lt
       
Grūto, Grūto k., LT-66441 Druskininkų sav.      
Girininkas      
Augustas Akstinas 47915 mob. tel. 8-686 35663 el. paštas: grutas@dmu.lt
       
Latežerio, Latežerio k., LT-66443 Druskininkų sav.  
Girininkas      
Artūras Pavalkis 51809 mob. tel. 8-686 37576 el. paštas: latezeris@dmu.lt
       
Randamonių, Randamonių k., LT-66442 Druskininkų sav.  
Girininkas      
Kazimieras Šivokas 51152 mob. tel. 8-686 37572 el. paštas: randamonys@dmu.lt
       
Kabelių, Kabelių k., LT-65284 Varėnos r.    
Girininkas      
Marijonas Sinkevičius 48199 mob. tel. 8-686 97340 el. paštas: kabeliai@dmu.lt
       
Merkinės, Norulių k., LT-65342 Varėnos r.    
Girininkas      
Vytas Domas Galčius 39330 mob. tel. 8-686 88092 el. paštas: merkine@dmu.lt
       
Kibyšių, Janionių k., LT-65340 Varėnos r.    
Girininkas      
Vytautas Živulskas 57328 mob. tel. 8-686 88097 el. paštas: kibysiai@dmu.lt
       
Musteikos, Musteikos k., LT-65283 Varėnos r.  
Girininkas       
Valdas Jazukevičius 48122 mob. tel. 8-615 25520 el. paštas: musteika@dmu.lt
       
Druskininkų priešgaisrinis bokštas 47915