Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Jonavos miškų urėdija (8-349)
Miško g. 1, LT-55101 Jonava, faks.:54903,
el. paštas: jmu@is.lt, interneto svetainė: www.jmu.lt
 

Pareigos, vardas pavardė Telefonas Elektroninis paštas
Miškų urėdas      
Vytautas Daukševičius 51291 mob. tel. 8-686 53109  
       
Sekretorė      
Rasa Vincevičienė 51291 mob. tel. 8-652 07650 el. paštas: jmu@is.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei  
Gediminas Migauskas 54567 mob. tel. 8-655 53104 el. paštas: miskininkai.jmu@is.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas medienos ruošai ir gamybai  
Raimondas Vincevičius 53252 mob. tel. 8-655 54416 el. paštas: prekyba.jmu@is.lt
       
Vyriausioji buhalterė      
Aušra Felicija Mecelienė 54934   el. paštas: buhalterija.jmu@is.lt
       
Ekonomistė      
Vilma Pilipaitienė 54316 mob. tel. 8-656 19729 el. paštas: planavimas.jmu@is.lt
       
Miško naudojimo-miškotvarkos inžinierius  
Saulius Banevičius 53567 mob. tel. 8-652 54375 el. paštas: profsajunga.jmu@is.lt
       
Miško apsaugos ir želdinimo inžinierius    
Raigedas Lileika 53567 mob. tel. 8-650 21490 el. paštas: apsauga.jmu@is.lt
       
Medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius  
Stasys Tutlys 54837 mob. tel. 8-652 54373 el. paštas: dcsg.jmu@is.lt
       
Prekybos vadybininkas      
Olegas Sokolovas 53252 mob. tel. 8-655 08155 el. paštas: vadyba.jmu@is.lt
       
Ryšių su visuomene specialistas      
Kęstutis Malevičius 54730 mob. tel. 8-655 08212 el. paštas: technologas.jmu@is.lt
       
Vidaus audito tarnybos vadovas      
Saulius Strazdas 30914 mob. tel. 8-650 34860 el. paštas: auditas.jmu@is.lt
       
Vyr. buhalterės pavaduotoja      
Nijolė Vėbrienė 54879    
Sandėlininkė-buhalterė      
Kristina Vėbrienė 51290    
Buhalterė      
Irena Noreikaitė 51290    
Personalo inspektorė      
Gražina Ragulienė 51290   el. paštas: grazina.jmu@is.lt
       
Centrinis medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys  
Viršininkas      
Rimantas Kiseliovas 51014 mob. tel. 8-652 54400 el. paštas: mrpt.jmu@is.lt
       
Mechanikas-energetikas      
Vytautas Valaika 51014 mob. tel. 8-652 07570  
       
Meistras      
Donatas Telišauskas 54837 mob. tel. 8-652 54352  
       
Meistrė      
Aldona Špakovienė 54837 mob. tel. 8-686 08114  
       
Meistras      
Nerijus Paulauskas 54837 mob. tel. 8-652 54399  
       
Girininkijos
Dumsių, Dumsiškių k., Dumsių sen., LT-55041 Jonavos r.  
Girininkas      
Almantas Valys 47152 mob. tel. 8-652 54366 el. paštas: dumsiai.jmu@is.lt
       
Gaižiūnų, Konstantinavos k., Ruklos sen., LT-55025 Jonavos r.  
Girininkas      
Rolandas Skuja 79454 mob. tel. 8-652 54354 el. paštas: gaiziunai.jmu@is.lt
       
Girelės, Kuigalių k., Žeimių sen., LT-55066 Jonavos r.  
Girininkas      
Rimantas Varanauskas 42342 mob. tel. 8-652 54363 el. paštas: girele.jmu@is.lt
       
Jonavos, Jadvygavos k., Šilų sen., LT-55090 Jonavos r.  
Girininkas      
Mindaugas Kriščiūnas 51258 mob. tel. 8-652 54403 el. paštas: mindaugas.jmu@is.lt
       
Pageležių, Rotautų k., Veprių seniūnija, LT-20276 Ukmergės r.  
Girininkas      
Albinas Urbonas 30946 mob. tel. 8-652 54349 el. paštas: pageleziai.jmu@is.lt
       
Svilonių, Išorų k., Užusalių sen., LT-55044 Jonavos r.  
Girininkas      
Kęstutis Kakanis 49882 mob. tel. 8-687 89118 el. paštas: svilonys.jmu@is.lt
       
Upninkų, Upninkų k., Upninkų sen., LT-55096 Jonavos r.  
Girininkas      
Dainius Pilipaitis 35832 mob. tel. 8-652 65062 el. paštas: upninkai.jmu@is.lt
       
Užusalių, III Būdų k., Užusalių sen., LT-55044 Jonavos r.  
Girininkas      
Kazimieras Skuja 49274 mob. tel. 8-652 54355 el. paštas: uzusaliai.jmu@is.lt
       
Medelynas, Jadvygavos k., Šilų sen., LT-55090 Jonavos r.  
Viršininkas      
Arūnas Jokubauskas 52408 mob. tel. 8-652 08622 el. paštas: jonava.jmu@is.lt
       
Viršininko pavaduotojas      
Algis Dedėla 52408 mob. tel. 8-652 65054   
       
Gaisrų gesinimo      
organizatorius 53567 mob. tel. 8-652 12335  
Jonas GRICIUS 51014 mob. tel. 8-652 54374