Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Joniškio miškų urėdija (8-426)
Beržininkų k., LT-84193 Joniškio r.,
faks.:55371, 55105, el. paštas: info@jonmu.lt
 

Pareigos, vardas pavardė
Telefonas
Elektroninis paštas
Miškų urėdas
     
Aleksas ABROMAVIČIUS
52032
mob. tel. 8-698 47585
el. paštas: info@jonmu.lt
       
Personalo inspektorė
     
Vitalija Rimkevičienė
52032
  el. paštas: info@jonmu.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei
 
Jonas Čepaitis
53792
mob. tel. 8-698 27805
el. paštas: miskas@jonmu.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai
Algirdas Petrauskas
55139
mob. tel. 8-686 36510
el. paštas: gamyba@jonmu.lt 
       
Vyriausioji buhalterė
     
Violeta Obuchovienė
55105
mob. tel. 8-686 16550
el. paštas: apskaita@jonmu.lt
       
Ryšių su visuomene specialiste
   
Virginija Abromavičienė
54803
mob. tel. 8-616 31681
el. paštas: rsv@jonmu.lt
       
Miško naudojimo ir miškotvarkos inžinierius
 
Vidmantas Jukna
51286
mob. tel. 8-686 16668
el. paštas: naudojimas@jonmu.lt
       
Miško želdinimo  ir miško apsaugos inžinierius
 
Egidijus Čepulis
51286
mob. tel. 8-686 16669
el. paštas: atkūrimas@jonmu.lt
 
     
Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys
 
Viršininkas
     
Povilas Žiūkas
55537
mob. tel. 8-686 16670
 
       
Mechanikas
     
Jonas Petrikas
55537
mob. tel. 8-686 16673
 
       
Meistras
     
Henrikas Gricius
55537
mob. tel. 8-686 16672
 
       
Meistrė
     
Alvida Žiūkienė
51698
mob. tel. 8-686 16674
 
 
     
Medelynas
Beržininkų k., LT-84193 Joniškio r.
   
Viršininkas
     
Bronislovas Steponavičius
51888
mob. tel. 8-686 16675
 
       
Meistrė
     
Nijolė Dabužinskienė
51888
mob. tel. 8-615 39715
 
       
Girininkijos
Joniškio, Beržininkų k., LT-84193 Joniškio r.
 
Girininkas
     
Jonas Vitkauskas
51706
mob. tel. 8-686 16677
el. paštas: joniskiog@jonmu.lt
       
Girininko pavaduotojas 
     
Stanislovas Kupris
51706
mob. tel. 8-615 39717
 
       
Beržėnų, Beržėnų k., LT-84278 Joniškio r.
 
Girininkas
     
Vytautas Matulaitis
65533
mob. tel. 8-686 16676
el. paštas: berzenug@jonmu.lt
       
Girininko pavaduotojas
     
Remigijus Jonušas
65533
mob. tel. 8-616 31721
 
       
Mikaičių, Mikaičių k., LT-81343 Šiaulių r.
 
Girininkas
     
Leonardas Blinstrubis
45725
mob. tel.8-686 16679
el. paštas: mikaiciug@jonmu.lt
 
     
Girininko pavaduotoja 
     
Eglė Ginkuvienė
45725
mob. tel. 8-686 16671
 
       
Satkūnų, Bariūnų k., LT-84101 Joniškio r.
 
Girininkas
     
Rimantas Butvila
54065
mob. tel. 8-686 16680
el. paštas: satkunug@jonmu.lt
       
Girininko pavaduotoja
     
Vita Žalnierienė
54065
mob. tel. 8-611 31151
 
       
Skaistgirio, Reibinių k., LT-84379 Joniškio r.
 
Girininkas
     
Artūras Ramukevičius
68223
mob. tel. 8-686 16678
el. paštas: skaistgiriog@jonmu.lt
       
Girininko pavaduotojas
     
Laimonas Marijauskas
68223
mob. tel. 8-686 16681
 
       
Žagarės, Parko g. 1, LT-84326 Žagarė, Joniškio r.
 
Girininkas
     
Arvydas Leimontas
56927
mob. tel. 8-686 16682
el. paštas: zagaresg@jonmu.lt
       
Girininko pavaduotojas
     
Raimondas Motuzas
56927
mob. tel. 8-686 17208