Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija (8-343)
Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda,
faks.:96065, el. paštas: info@krmmu.lt

Pareigos, vardas pavardė
Telefonas Elektroninis paštas
Miškų urėdas
     
Linas Bužinskas
96195 mob. tel. 8-686 21015  el. paštas: uredas@krmmu.lt
       
Sekretorė
     
Rasa Šimienė
98921 mob. tel. 8-698 04145  el. paštas: info@krmmu.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei
   
Sigitas Albertas Česnavičius
98923 mob. tel. 8-686 12081 el. paštas: sigitasc@takas.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai
 
Jonas Dabrila
98922 mob. tel. 8-686 12117 el. paštas: dabrila@krmmu.lt
       
Vyriausiasis buhalteris
     
Audrius Bumbulis
98924 mob. tel. 8-686 08835 el. paštas: audriusb@perfo.lt
       
Vidaus audito tarnybos vadovė
     
Virginija Bieliauskienė
98921 mob. tel. 8-682 42642  el. paštas: virginija@krmmu.lt
       
Miško naudojimo ir miškotvarkos inžinierė
   
Rūta Varnagirienė
98923 mob. tel. 8-687 85950 el. paštas: krmmu@perfo.lt
       
Miško atkūrimo ir rekreacijos inžinierius
98923  
       
Miško apsaugos inžinierius
     
Kęstutis Žemaitis
98923 mob. tel. 8-687 10397 el. paštas: zemkestas@takas.lt
       
Prekybos vadybininkė
     
Rita Derenkienė
96167 mob. tel. 8-686 69701 el. paštas: derenkiene@takas.lt
  98922    
Ekonomistė
     
Asta Čepienė
98921 mob. tel. 8-698 19294 el. paštas: cepuke@takas.lt
       
Personalo inspektorė
     
Dalė Petravičienė
98921 mob. tel. 8-616 33843 el. paštas: petrd@centras.lt
       
Informatikas
     
Rimas Kumetaitis
98921 mob. tel. 8-620 85807 el. paštas: krmmu@takas.lt
       
Buhalterė-kasininkė
     
Birutė Janulaitienė
95461 mob. tel. 8-610 45451 el. paštas: birute91@gmail.com
       
Medienos ruošos ir prekybos padalinys
Medienos ruošos ir prekybos padalinio viršininkas
 
Kęstutis Blusevičius
98922 mob. tel. 8-686 10851 el. paštas: gamybinis@krmmu.lt
       
       
Medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius
   
Saulius Varnagiris
98922 mob. tel. 8-687 92772 el. paštas: saulius@krmmu.lt
 
     
Techninis padalinys
Techninio padalinio viršininkas
     
Jonas Rutkauskas
98926 mob. tel. 8-687 47265  
       
Mechanikas
     
Alfonsas Bavarskis
98926 mob. tel. 8-698 13054  
       
Energetikas
     
Gytis Narbutaitis
98926 mob. tel. 8-610 04541 el. paštas: gytisnar@gmail.com
 
     
Informacinis centras
Informacinio centro vadovas
     
Redas Rutkauskas
98921 mob. tel. 8-686 22384 el. paštas: ic@krmmu.lt
 
     
Medelynas
Medelyno viršininkas
     
Juozas Raguckas
27022 mob. tel. 8-686 15089 el. paštas: medelynas@krmmu.lt
       
Girininkijos 
Novos, Sarapinų k., LT-71243 Jankų pšt.
     
Girininkas
     
Henrikas Mostauskis   (8-345) 68341
  mob. tel. 8-686 14809 el. paštas: nova@krmmu.lt
       
Braziūkų, Kūjų k., LT-69386 Višakio Rūdos pšt.
   
Girininkas
     
Kostas Silickas
62430 mob. tel. 8-686 12102 el. paštas: braziukai@krmmu.lt
       
Agurkiškės, Agurkiškės k., LT-69386 Višakio Rūdos pšt.
 
Girininkas
     
Stasys Ruseckas
99092 mob. tel. 8-686 12085 el. paštas: agurkiske@krmmu.lt
       
Šališkių, Girininkų k., Pažėrų pšt., LT-53323 Kauno r.
   
Girininkas
     
Antanas Nickus
(8-37) 479145 mob. tel. 8-687 80858 el. paštas: saliskes@krmmu.lt
       
Višakio Rūdos, LT-69388 Višakio Rūdos k.
   
Girininkas
     
Laimis Dabrila
62432 mob. tel. 8-686 12119 el. paštas: visakioruda@krmmu.lt
       
Jūrės, Stoties g. 18, LT-69393 Jūrės mst.
     
Girininkas
     
Juozas Antanas Neverauskas
49221 mob. tel. 8-698 04105 el. paštas: jure@krmmu.lt
       
Kazlų Rūdos, Vytauto g. 58, LT-69417 Kazlų Rūda
   
Girininkas
     
Algimantas Kazakevičius
95476 mob. tel. 8-687 83340 el. paštas: kazluruda@krmmu.lt
       
Bagotosios, Jūrės k., LT-69446 Kazlų Rūdos pšt.
   
Girininkas
     
Giedrius Česnavičius
95471 mob. tel. 8-686 14190 el. paštas: bagotosiosgir@gmail.com