Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Kupiškio miškų urėdija (8-459)
Vilniaus g. 33, LT-40114 Kupiškis, faks.:35304,
 el. paštas: info@kupmu.lt, interneto svetainė: www.kupmu.lt

Pareigos, vardas pavardė Telefonas Elektroninis paštas
Miškų urėdas      
Dainius STONKUS 35351 mob. tel. 8-686 18900 el. paštas: d.stonkus@kupmu.lt
       
Sekretorė-personalo inspektorė      
Jūratė DUGNAITĖ 52452 35304 el. paštas: info@kupmu.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei  
Tomas PŪKAS 52448 mob. tel. 8-682 25600 el. paštas: t.pukas@kupmu.lt
       
Vyriausioji buhalterė      
Liucija PETRIKIENĖ 51763 mob. tel. 8-616 80311 el. paštas: l.petrikiene@kupmu.lt
       
Vyr. buhalterės pavaduotoja      
Irena MICKUNAITIENĖ 51763   el. paštas: i.mickunaitiene@kupmu.lt
       
Buhalterė–kasininkė      
Janina JUKNIENĖ 51763   el. paštas: j.jukniene@kupmu.lt
       
Miško naudojimo ir miškotvarkos inžinierius  
Virginijus STAPULIONIS 52452 mob. tel. 8-612 78105 el. paštas: v.stapulionis@kupmu.lt
       
Miško atkūrimo ir apsaugos inžinierius     
Virginijus PALIULIS 52452 mob. tel. 8-618 13033 el. paštas: v.stapulionis@kupmu.lt
       
Ekonomistė      
Rūta VILKIENĖ 52452 mob. tel. 8-616 24254 el. paštas: r.vilkiene@kupmu.lt
       
Medienos ruošos, civilinės ir darbų saugos inžinierius  
Aurelijus MAJAUSKAS 52452 mob. tel. 8-614 93478 el. paštas: a.majauskas@kupmu.lt
       
Prekybos vadybininkė      
Ritutė KEMEKLIENĖ 52452   el. paštas: r.kemekliene@kupmu.lt
       
Vairuotojas      
Henrikas VILKAS 52452 mob. tel. 8-686 13604  
       
Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys 
Aleksandrijos k., LT-40135 Kupiškio r.
Viršininkas      
Laimonas KIAULĖNAS 51580 mob. tel. 8-698 11904  el. paštas: sandelys@kupmu.lt
       
Meistras      
Laimutis DVARVYTIS 51580 mob. tel. 8-614 21972  
       
Mechanikas      
Antanas Algirdas BUČAS 51580 mob. tel. 8-686 51161  
       
Priešgaisriniai bokštai
Girėnų 55290    
Šimonių 44160    
       
GIRININKIJOS
Alizavos, Alizava, Alizavos pšt., LT-40445 Kupiškio r.  
Girininkas      
Tadas BAKANAS 41125 mob. tel. 8-698 45962 el. paštas: alizava@kupmu.lt
       
Kupiškio, Aleksandrijos k., Kupiškio pšt., LT-40135 Kupiškio r.  
Girininkas      
Arvidas BAKANAS 52423 mob. tel. 8-686 15870 el. paštas: kupiskis@kupmu.lt
       
Skapiškio, Skapiškio gelž.st., Skapiškio pšt., LT-40473 Kupiškio r.  
Girininkas      
Gintaras JAKUBKA 42016 mob. tel. 8-686 13496 el. paštas: skapiskis@kupmu.lt
       
Subačiaus, Girėnų k., Subačiaus pšt., LT-40372 Kupiškio r.  
Girininkas      
Petras PETKŪNAS 55287 mob. tel. 8-686 13439 el. paštas: subacius@kupmu.lt
       
Šimonių, Inkliūzų k., Šimonių pšt., LT-40349 Kupiškio r.  
Girininkas      
Genadijus SMIRNOVAS 44165 mob. tel. 8-686 13452 el. paštas: simonys@kupmu.lt