Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Kuršėnų miškų urėdija (8-41)
Gedimino g. 4 a, LT-81181 Kuršėnai, Šiaulių r.
Faks.:+370 41 598119,  Tel.: +370 41 598100,
el. paštas: info@kursmu.lt

 

Pareigos

 

Vardas, Pavardė

 

Telefonas

 

Trum-pasis

 

Mob.telefonas

 

Elektroninis paštas

 

Miškų urėdas Algimantas Kundrotas 8-41-598100 2586 (8-686)14801 algimantas.kundrotas@kursmu.lt
Vyriausias miškininkas Vytautas Rupšys 8-41-598101 2587 (8-687)49321 vytautas.rupsys@kursmu.lt
Vyriausiasis
inžinierius
Mindaugas Sūdžius 8-41-598105 2591 (8-687)95286 mindaugas.sudzius@kursmu.lt
Personalo
inspektorė
Jurgita Šiurkuvienė 8-41-598103 2589   jurgita.siurkuviene@kursmu.lt
Žemėtvarkos
inžinierė
Elena Sūdžienė 8-41-598110 2596 (8-698)01164 elena.sudziene@kursmu.lt
Prekybos vadybininkas Vidmantas Šiaučiūnas 8-41-598106 2592 (8-687)95392 vidmantas.siauciunas@kursmu.lt
Miško želdinimo ir apsaugos inž. Marius Šilingas 8-41-598107 2593 (8-612)11340 marius.silingas@kursmu.lt
Medienos ruošos ir darbų saugos inž. Jonas Genčauskis 8-41-598107 2593 (8-687)95431 jonas.gencauskis@kursmu.lt
Informatikas Vygandas Milieška 8-41-598115 2601 (8-612)63575 vygandas.milieska@kursmu.lt
Vyriausioji
buhalterė
Aldona Vaitkevičienė 8-41-598104 2590 (8-682)19373 aldona.vaitkeviciene@kursmu.lt
Vyr.buhalterės pavaduotoja Laimė Skukauskienė 8-41-598114 2600   laime.skukauskiene@kursmu.lt
Ekonomistė Roma Ivanauskaitė 8-41-598114 2599   roma.ivanauskaite@kursmu.lt
Buhalterė Rima Kaktienė 8-41-598113 2599   aldona.vaitkeviciene@kursmu.lt

 

Girininkijos

 

1. Gedinčių girininkija girininkas Zigmantas Savickas (8-687)95343 zigmantas.savickas@kursmu.lt

2. Gulbinų girininkija girininkas Raimondas Bernotas (8-687)95355 raimondas.bernotas@kursmu.lt

3. Ilgšilio girininkija girininkas Romualdas Matutis (8-612)48865 romualdas.matutis@kursmu.lt

4. Paežerių girininkija girininkas Eimontas Alsys (8-687)95365 eimontas.alsys@kursmu.lt

5. Pažiužmėlių girininkija girininkas Marijus Baltramonaitis (8-687)95361 marijus.baltramonaitis@kursmu.lt

6. Šaukėnų girininkija girininkas Virginijus Mušauskas (8-687)95433 virginijus.musauskas@kursmu.lt

7. Tryškių girininkija girininkas Arvydas Simonavičius (8-687)95436 arvydas.simonavicius@kursmu.lt

 

Kiti padaliniai

 

MRPTP Viršininkas Kęstutis Skukauskas 508140 (8-687)95396 kestutis.skukauskas@kursmu.lt

Medelyno Viršininkas Stasys Vainoras (8-687)95430 stasys.vainoras@kursmu.lt

 

 

 

Atnaujinta 2015-05-26