Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

MARIJAMPOLĖS MIŠKŲ URĖDIJA (8-343)
Vilkaviškio g. 71, LT-68136 Marijampolė,
faks.: 91763, el. paštas: info@mmu.lt, interneto svetainė: www.mmu.lt

Pareigos, vardas pavardė Telefonas Elektroninis paštas
Miškų urėdas      
Kęstutis Bielskus 91300 mob. tel. 8-687 45966 el. paštas: k.bielskus@mmu.lt
  96320    
       
Miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei    
Justinas Maumevičius 91306 mob. tel. 8-698 38159 el. paštas: j.maumevicius@mmu.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas miško ruošai ir prekybai  
Vitas Ramanauskas 91371 mob. tel. 8-686 69106 el. paštas: v.ramanauskas@mmu.lt
  57475    
       
Personalo ir darbų saugos specialistė    
Daiva Misiukevičienė 91300 mob. tel. 8-682 24830 el. paštas: d.misiukeviciene@mmu.lt
       
Vyriausioji buhalterė      
Violeta Mačenskienė 91364 mob. tel. 8-686 20527 el. paštas: v.macenskiene@mmu.lt
       
Miško želdinimo ir apsaugos inžinierius    
Ramūnas Mažėtis 91317 mob. tel. 8-686 20622 el. paštas: r.mazetis@mmu.lt
       
Miško naudojimo ir miškotvarkos inžinierius  
Saulius Kučinskas 91317 mob. tel. 8-612 71314 el. paštas: s.kucinskas@mmu.lt
       
Ekonomistė      
Loreta Bražinskienė 91364 mob. tel. 8-611 17568 el. paštas: l.brazinskiene@mmu.lt
       
Prekybos vadybininkas      
Virginijus Rudzevičius 98787 mob. tel. 8-686 06876 el. paštas: v.rudzevicius@mmu.lt
       
Buhalterė      
Lidija Stankūnaitė 98788 mob. tel. 8-611 36525 el. paštas: l.stankunaite@mmu.lt
       
Buhalterė       
Irena Černiauskienė 98788 mob. tel. 8-615 99276  el. paštas: i.cerniauskiene@mmu.lt 
       
Kasininkė-buhalterė      
Diana Grockienė 98788 mob. tel. 8-616 00232 el. paštas: d.grockiene@mmu.lt 
       
Kompiuterijos specialistas      
Darius Pečiulis 91331 mob. tel. 8-681 36394 el. paštas: d.peciulis@mmu.lt
       
Vidaus auditorė      
Sigita Kasparaitienė 91364 mob. tel. 8-698 74176 el. paštas: sigita@vilkaviskisinfo.lt 
       
Ūkvedys      
Juozas Vingelis 91331 mob. tel. 8-698 74178 el. paštas: j.vingelis@mmu.lt 
       
Transporto skyriaus viršininkas      
Benediktas Giedraitis 91386 mob. tel. 8-686 69112  
  52929    
Remonto skyriaus mechanikas      
Romualdas Neverauskas 91386 mob. tel. 8-686 20612  
       
Pardavėjas–remontininkas      
Saulius Adomaitis   mob. tel. 8-687 97576 el. paštas: s.adomaitis@mmu.lt 
       
Girininkijos
Šunskų, Dielinės k., LT-69359 Marijampolės sav.     
Girininkas       
Algimantas Paltanavičius 28005 mob. tel. 8-686 11788 el. paštas: sunskai@mmu.lt
       
Girininko pavaduotojas      
Ramūnas Černiauskas 28005 mob. tel. 8-698 12916  
       
Sasnavos, Smalinyčios k., LT-69469 Marijampolės sav.   
Girininkas      
Virgaudas Sakalauskas 99473 mob. tel. 8-686 69115 el. paštas: sasnava@mmu.lt
       
Girininko pavaduotojas      
Kęstutis Juškevičius 99473 mob. tel. 8-615 99296  
       
Varnabūdės, Dambavos k., LT-69100 Marijampolės sav.   
Girininkas      
Valdas Vasiliauskas 29033 mob. tel. 8-686 69116  el. paštas: varnabude@mmu.lt
       
Girininko pavaduotojas       
Gintautas Akelaitis 29033 mob. tel. 8-680 93702  
       
Kalvarijos, Vytauto g. 36, LT-69222 Kalvarija     
Girininkas      
Česlovas Mikulskas 21368 mob. tel. 8-686 69119 el. paštas: kalvarija@mmu.lt
       
Girininko pavaduotojas      
Petras Vincevičius 21368 mob. tel. 8-698 72196  
       
Buktos, Pabuktės k., LT-69194 Marijampolės sav.     
Girininkas      
Antanas Pakinkis 22025 mob. tel. 8-687 84053 el. paštas: bukta@mmu.lt
       
Girininko pavaduotojas      
Vaidas Karpavičius 22025 mob. tel. 8-687 96000  
       
Vilkaviškio r. (8-342)
Vilkaviškio, Statybininkų g. 9-5, LT-70187 Vilkaviškis   
Girininkas      
Romanas Ascila 51540 mob. tel. 8-686 69114 el. paštas: vilkaviskis@mmu.lt
       
Girininko pavaduotojas      
Antanas Dailyda 51540 mob. tel. 8-687 79478  
       
Pajevonio, Liubiškių k., LT-70357 Vilkaviškio sav.     
Girininkas      
Rymantas Vaičaitis 69630 mob. tel. 8-686 69117 el. paštas: pajevonys@mmu.lt
       
Girininko pavaduotojas      
Virginijus Pužas 69630 mob. tel. 8-687 52615  
       
Gražiškių, Gražupių k., LT-70338 Vilkaviškio sav.     
Girininkas      
Regimantas Valaitis 43767 mob. tel. 8-686 69118 el. paštas: graziskiai@mmu.lt
       
Girininko pavaduotojas      
Darius Ambrazevičius 43767 mob. tel. 8-615 99278