Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Pakruojo miškų urėdija (8-421)
Miško g. 1, Linksmučių k. LT-83184 Pakruojo r.
faks.:  69107, el. paštas: info@pakmu.lt, 
interneto svetainė: www.pakmu.lt

Pareigos, vardas pavardė Telefonas Elektroninis paštas
Miškų urėdas      
Kazys Gudas 69100 mob. tel. 8-687 23883 el. paštas: k.gudas@is.lt
       
Personalo inspektorė-sekretorė      
Lena Miceikienė 69101 mob. tel. 8-698 13891 el. paštas: personalas@pakmu.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei  
Arturas Stankevičius 69102 mob. tel. 8-687 27132 el. paštas: a.stankevicius@pakmu.lt
       
Medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius  
Dainius Janeliūnas 69103 mob. tel. 8-615 42704 el. paštas: ruosa@pakmu.lt
       
Vyriausioji buhalterė      
Ayda Čėsnienė 69104 mob. tel. 8-611 25972  
       
Vyr. buhalterės pavaduotoja      
Birutė Meliauskienė   mob. tel. 8-674 16314 el. paštas: b.meliauskiene@pakmu.lt 
       
Miško naudojimo ir želdinimo inžinierė  
Marijona Vaitkaitytė 69108 mob. tel. 8-614 80323 el. paštas: m.vaitkaityte@pakmu.lt
       
Miško apsaugos ir miškotvarkos inžinierius  
Meldas Lampickas 69108 mob. tel. 8-698 05823 el. paštas: m.lampickas@pakmu.lt
       
Vadybininkė      
Zofija Galdikienė  69103 mob. tel. 8-610 68016 el. paštas: z.galdikiene@pakmu.lt
       
Informatikas      
Gediminas Stuogis   mob. tel. 8-686 62421 el. paštas: g.stuogis@pakmu.lt
       
Medelynas
Viršininkas      
Bronislavas Baltrūnas   mob. tel. 8-698 44126 el. paštas: b.baltrunas@pakmu.lt
       
Medelyno meistrė      
Inga Labanauskienė   mob. tel. 8-614 12409  
       
Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys
Viršininkas      
Viktoras Mieliauskas 47566 mob. tel. 8-612 94773 el. paštas: v.mieliauskas@pakmu.lt
       
Mechanikas      
Remigijus Masilionis 47566 mob. tel. 8-687 11318 el. paštas: r.masilionis@pakmu.lt
       
Girininkijos
Gedžiūnų, Gedžiūnų k., Pakruojo sen., LT-83303 Pakruojo r.  
Girininkas      
Saulius Laurikietis  43694 mob. tel. 8-686 71757 el. paštas: gedziunai@pakmu.lt
       
Klovainių, Pakruojo g. 12, Klovainių mst., LT-83206 Pakruojo r.  
Kęstutis Obakevičius 44428 mob. tel. 8-687 19793 el. paštas: klovainiai@pakmu.lt
       
Linkuvos, Rauklaukio vnk., Linkuvos sen., LT-83430 Pakruojo r.  
Girininkas      
Virginijus Kacilevičius 64384 mob. tel. 8-687 27134 el. paštas: linkuva@pakmu.lt
       
Pakruojo, Linksmučių k., LT-83184 Pakruojo r.  
Girininkas      
Juozas Kanišauskas 47532 mob. tel. 8-687 27145 el. paštas: pakruojis@pakmu.lt
       
Rozalimo, Parko g. 4, Rozalimo mst., LT-83247 Pakruojo r.  
Girininkas      
Mindaugas Gudas 43288 mob. tel. 8-686 29406 el. paštas: rozalimas@pakmu.lt
       
Sukmedžio, Sukmedžio k., Lygumų sen., LT-83301 Pakruojo r.  
Girininkas      
Pranas Gapšys 66658 mob. tel. 8-687 27138 el. paštas: sukmedis@pakmu.lt