Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

UTENOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS (8-389)
Metalo g. 11, LT-28217 Utena, faks. 69662,
el. paštas: utena@urd.am.lt,  interneto svetainė: http://urd.am.lt

 

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi nenaudojant lietuviškų raidžių pagal šią schemą:

pirma vardo raidė.pavardė@urd.am.lt arba (konkrečiais nurodytais atvejais)  vardas.pavarde@urd.am.lt

 

PAREIGOS

VARDAS, PAVARDĖ

DARBO TEL.

MOBILUSIS    TEL.   

EL. PAŠTAS

Departamento direktorius   

Lauris Martišius

68 786 

8 659 69 876

l.martisius@urd.am.lt

Direktoriaus pavaduotojas   

Pranas Kudaba

69 686  

8 686 34 796

p.kudaba@urd.am.lt

ADMINISTRAVIMO IR TEISĖS SKYRIUS

 

Vedėjo pavaduotojas

Bronius Vygelis

69 709

8 686 32 922  

b.vygelis@urd.am.lt

Vyr. specialistė (teisininkė) 

Aušrinė Kutkaitė-Žemaitienė

687 83

8 659 62 783

 a.zemaitiene@urd.am.lt

Vyr. specialistė (personalo klausimais)

Renata Vijeikienė

687 80

8 650 55 644 

r.vijeikiene@urd.am.lt

Vyr. specialistas

Lenonas Laucius

69 709

8 686 48 425

l.laucius@urd.am.lt
Vyresn. specialistė Laima Maniušienė 69 662  8 686 71 602  l.maniusiene@urd.am.lt
IT specialistas Tomas Murnikas   8 686 81 827 t.murnikas@urd.am.lt
Specialistas Arvydas Stundžia   8 615 19 312  

ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO SKYRIUS

 

Vedėja

Kristina Malaiškaitė

68 780

8 614 94 941 

k.malaiskaite@urd.am.lt

Vyr. specialistas

Linas Baleišis

68 782

8 686 32 927

 l.beleisis@urd.am.lt

Specialistė

Audronė Lauciuvienė 

687 82

8 659 62 780  

a.lauciuviene@urd.am.lt

MOKESČIŲ IR ATLIEKŲ KONTROLĖS SKYRIUS

 

Vyr. specialistė

Elita Paulauskienė

69 302

8 659 64 072 

e.paulauskiene@urd.am.lt

Vyr. specialistė

Kotryna Merkienė

69 302

8 659 76 179

 k.merkiene@urd.am.lt

KONTROLĖS ORGANIZAVIMO SKYRIUS

II aukštas - 201, 204 kabinetai

Vedėja

Raimonda Berentienė

68 781

 8 659 76402

r.berentiene@urd.am.lt

Vyr. specialistas (pakaitinis)

Domantas Žilėnas

 69 302

 8 659  67433

domantas.zilenas@urd.am.lt

Vyr. specialistė

 Dovilė Vilutienė

 

 

d.vilutiene@urd.am.lt 

FINANSŲ SKYRIUS 

II aukštas - 209 kabinetas

Vedėja  

Vida Aškinienė

69 658

8 682 62 855 

v.askiniene@urd.am.lt

Vyr. specialistė

Laura Nasevičiūtė

69 658  

 8 659 86 927

laura.naseviciute@urd.am.lt 

GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS INSPEKCIJA

I aukštas - 104, 105, 106, 107 kabinetai

Viršininkas  

Almantas Vaičiūnas 

69 264

8 686 48 407

a.vaiciunas@urd.am.lt

Vyr. specialistas

Sigitas Latvėnas  

69 264

8 686 32 920

s.latvenas@urd.am.lt

Vyresn. specialistas  

Edvardas Kriugiškis  

69 264

8 698 06 234

e.kriugiskis@urd.am.lt  

Vyresn. specialistas

Edgaras Vilutis    

69 264

8 612 76 829

e.vilutis@urd.am.lt  

Vyresn. specialistas

Mantas Gričius

69 264

8 611 33 690

m.gricius@urd.am.lt

Vyresn. specialistas

Deimantas Gudelis

69 264

8 969 61 533

d.gudelis@urd.am.lt

VALSTYBINĖS ANALITINĖS KONTROLĖS SKYRIUS.

LABORATORIJA.

I aukštas

Vedėjas  

Darius Norkūnas

68 785

8 640 56 972

d.norkunas@urd.am.lt

Vyr. specialistė

Genė Smalakienė

69 555

8 659 64 726 

g.smalakiene@urd.am.lt 

Vyr. specialistė

Emilija Petravičiūtė

69 555

8 613 69 338 

e.petraviciute@urd.am.lt 

Vyresn. specialistas

Paulius Bagdanovas

69 555

8 659 67 428 

p.bagdanovas@urd.am.lt

Vyresn. specialistė

Virginija Aginskienė

69 555

8 605 91 496 

v.aginskiene@urd.am.lt

Vyresn. specialistė Laura Leleivienė 69 555   l.leleiviene@urd.am.lt

Vyresn. specialistė

Janina Andziulevičienė

69 555

8 618 45 785 

j.andziuleviciene@urd.am.lt

Specialistas

Kęstutis Ulevičius

69 555

8 618 44 299 

 k.ulevicius@urd.am.lt

Specialistas

Kęstutis Umbrasas

69 555

8 659 67 430 

 k.umbrasas@urd.am.lt

ANYKŠČIŲ RAJONO AGENTŪRA

J.Biliūno g. 28-1, Anykščiai LT-29117, Tel./faks.: 8~381 52 573 

Vedėjas

Arnoldas Kazakevičius

52 573

8 620 46 984

a.kazakevicius@urd.am.lt  

Vyr. specialistė  

Jūratė Banėnienė

52 573

8 685 57 514

j.baneniene@urd.am.lt

Vyresn. specialistas

Audrius Pilka

52 573

 8 615 87 064

a.pilka@urd.am.lt

Vyresn. specialistė

Asta Leleikienė

52 573

8 659 86 922  

a.leleikiene@urd.am.lt  

IGNALINOS AGENTŪRA

Geležinkelio g. 34, Ignalina LT-30117, Tel./faks.: 8~386 53 321 

 

 

 

 


Vedėjas 

Viktoras Ksenzovas

53 321

8 686 32 926

v.ksenzovas@urd.am.lt   

Vyr. specialistas  

Rimvydas Vilimas

53 321

8 620 80 028

r.vilimas@urd.am.lt   

Vyr. specialistas  

Adas Čibiras

53 321

8 650 36 971  

a.cibiras@urd.am.lt  

Vyr. specialistas (Parko g. 14, Visaginas) 

Roman Didenko

31534 

8 615 86 821 

r.didenko@urd.am.lt  

 

 

 

 

 

MOLĖTŲ RAJONO AGENTŪRA

Inturkės g. 55, Molėtai LT-33131, 8 ~383 51 302 

Vedėjas

Rimas Veršelis

51 302

8 698 46 735

r.verselis@urd.am.lt

Vyr. specialistas

Robertas Kuzma

51 302

8 685 52 974

r.kuzma@urd.am.lt

Vyr.specialistas

Dainius Šeikis

51 302

8 659 62 767  

d.seikis@urd.am.lt

 

 

 

 

 

UTENOS RAJONO AGENTŪRA

Metalo g. 11, Utena  LT- 28217, 8~389 69 659 ( I aukštas - 102, 103, 104 kabinetai)

Vedėjas

Eimantas Puodžiukas

68 788 

8 686 32 923

e.puodziukas@urd.am.lt

Vyr. specialistas

Romualdas Motiejaitis

68 789

8 686 32 928

r.motiejaitis@urd.am.lt  

Vyresn. specialistas

Vytautas Jasiūnas

68 789

8 686 48 412  

v.jasiunas@urd.am.lt  

Vyresn. specialistė

Rasa Skeirienė

69 659

 

r.skeiriene@urd.am.lt  

ZARASŲ RAJONO AGENTŪRA

Bukonto g. 18/2, Zarasai LT-32132, 8~385 51 665

Vedėjas

Edmundas Kačinskas

30 880

8 686 32 921

e.kacinskas@urd.am.lt  

Vyr. specialistas

Danielius Čeikauskas

51 665

8 686 18 254

d.ceikauskas@urd.am.lt  

Vyresn. specialistė

Alina Kačiulytė

51 665  

 8 659 86928

a.kaciulyte@urd.am.lt

 

 

Atnaujinta 2015-10-20