Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Raseinių miškų urėdija (8-428)
Norgėlų k., LT-60190 Raseinių r. sav., faks. 71305,
el. paštas: rmu@rasuredija.lt, intern. svetainė: www.rasuredija.lt

Pareigos, vardas pavardė Telefonas Elektroninis paštas
Miškų urėdas      
Antanas KILČAUSKAS 71300 mob. tel. 8-698 47431 el. paštas: a.kilcauskas@rasuredija.lt
       
Sekretorė – personalo inspektorė    
Elena RIMKUVIENĖ 71300 mob. tel. 8-620 80732 el. paštas: e.rimkuviene@rasuredija.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei  
Rimvydas MIKELAITIS 71302 mob. tel. 8-686 12099 el. paštas: r.mikelaitis@rasuredija.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai  
Albinas SABALIAUSKAS 71303 mob. tel. 8-687 10379 el. paštas: a.sabaliauskas@rasuredija.lt
       
Vyriausioji buhalterė      
Irena AUGULINĖ 71301 mob. tel. 8-687 45417 el. paštas: i.auguliene@rasuredija.lt
       
Miško naudojimo inžinierius      
Algirdas MASAITIS 71302 mob. tel. 8-687 78853 el. paštas: a.masaitis@rasuredija.lt
       
Miško atkūrimo inžinierius      
Sigitas DOVYDAITIS 71302 mob. tel. 8-672 23726 el. paštas: s.dovydaitis@rasuredija.lt
       
Medienos ruošos, civilinės ir darbų saugos inžinierius  
Marius bartusevičius 71303 mob. tel. 8-682 39126 el. paštas: m.bartusevicius@rasuredija.lt
       
Miško apsaugos inžinierius      
Arūnas Girdzijauskas 71303 mob. tel. 8-620 78091 el. paštas: a.girdzijauskas@rasuredija.lt
       
Vyresnysis mechanikas      
Stanislovas KRIVICKAS 71303 mob. tel. 8-687 55872  
       
Vyr. buhalterės pavaduotoja      
Irena RIMKIENĖ 71301 mob. tel. 8-686 26147 el. paštas: i.rimkiene@rasuredija.lt
       
Vadybininkas      
Kęstutis VAZNYS 71303 mob. tel. 8-686 25016 el. paštas: k.vaznys@rasuredija.lt
       
Medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininkas
Vidas VALUCKAS   mob. tel. 8-687 55871 el. paštas: v.valuckas@rasuredija.lt
       
Informatikos specialistas      
Edmundas JANKAUSKAS 45146 mob. tel. 8-620 78092 el. paštas: admin@rasuredija.lt
       
Žaiginio medelynas
Medelyno viršininkė      
Irena BURINSKIENĖ   mob. tel. 8-686 53038 el. paštas: i.burinskiene@rasuredija.lt
       
GIRININKIJOS
Padubysio, Bedančių k., LT-60426 Raseinių r. sav.  
Girininkas      
Nerijus Sutkevičius 77317 mob. tel. 8-614 56180  el. paštas: vidukle@rasuredija.lt
       
Paliepių, Paliepių k., LT-60221 Raseinių r. sav.  
Girininkas      
Vytautas BULOTAS 47146 mob. tel. 8-686 19033 el. paštas: paliepiai@rasuredija.lt
       
Pikčiūnų, Kupsčių k.,  LT-60472 Raseinių r. sav.  
Girininkas      
Albertas TOLEVIČIUS 41234 mob. tel. 8-687 72004 el. paštas: pikciunai@rasuredija.lt
       
Viduklės, Kęstučio g. 1, LT-60347 Viduklė, Raseinių r. sav.  
Girininkas      
Raimondas JUZIKIS 55283 mob. tel. 8-698 03263 el. paštas: vidukle@rasuredija.lt
       
Jurbarko r. (8-447)
Birbiliškės, Gudžiūnų k., LT-74364 Jurbarko r. sav.  
Girininkas      
Darius GUSTAS 48912 mob. tel. 8-687 97979 el. paštas: birbiliske@rasuredija.lt
       
Šimkaičių, Šimkaičių k., LT-74337 Jurbarko r. sav.  
Girininkas      
Robertas ŠIUGŽDA 41334 mob. tel. 8-686 04103 el. paštas: simkaiciai@rasuredija.lt
       
Vadžgirio, Vadžgirio k., LT-74323 Jurbarko r. sav.  
Girininkas      
Alvydas TAMOŠAITIS 46510 mob. tel. 8-687 76599 el. paštas: vadzgirys@rasuredija.lt