Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Šalčininkų miškų urėdija (8-380)
Tartoko k., Šalčininkų sen., LT-17127 Šalčininkų r.,
el. paštas: salurėdija@is.lt., interneto svetainė: www.salmu.lt

Pareigos, vardas pavardė Telefonas Elektroninis paštas
Miškų urėdas      
Gintaras Paltanavičius 30100 mob. tel. 8-686 51900 el. paštas: paltanavicius@takas.lt 
       
Miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei  
Ramūnas Lukoševičius 30102 mob. tel. 8-686 15096 el. paštas: ramunas.lukosevicius@takas.lt
       
Miškų urėdo  pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai
Ramūnas Leonavičius 30101 mob. tel. 8-686 61907 el. paštas: ramunas.leonavicius@takas.lt
       
Vyriausioji buhalterė      
Helena Šatkevič 30103 mob. tel. 8-612 85600 el. paštas: finansai.saluredija@takas.lt
       
Juriskonsultė-personalo inspektorė  
Irina Pribylova           el. paštas: personalas.saluredija@takas.lt
       
Miško naudojimo-miškotvarkos inžinierius  
Darius Žutautas 30102 mob. tel. 8-698 72246 el. paštas: miškai.saluredija@takas.lt
       
Miško apsaugos inžinierius    
Darius Šapokas   mob. tel 8-612 85597 el. paštas: miškai.saluredija@takas.lt
       
Miško atkūrimo inžinierius    
Gediminas Česnulevičius   mob. tel. 8-686 08146 el. paštas: miškai.saluredija@takas.lt
       
Ekonomistė      
Jelena Stasilo   mob. tel. 8-616 27369 el. paštas: ekonomika.saluredija@takas.lt
       
Vidaus audito tarnybos vadovė    
Rita Leonavičienė   mob. tel. 8-687 46433  
       
Sekretorė-archyvarė      
Genovaitė Kačkanienė 30100 mob. tel. 8-615 58730 el. paštas: buhalterija.saluredija@takas.lt
       
Vyr. buhalterės pavaduotoja    
Teresa Kovtun      
       
Informatikos specialistas      
Marius Šaduikis   mob. tel. 8-616 12980 el. paštas: informatika.saluredija@takas.lt
       
Ūkio skyriaus vedėjas      
Vaclovas Vasiliauskas   mob. tel. 8-698 05755  
       
Ūkvedys-pardavėjas      
Vladislav Karazo   mob. tel. 8-612 15060  
       
Prekybos vadybininkas      
Romualdas Anikevičius   mob. tel. 8-686 93925 el. paštas: prekyba.saluredija@takaslt
       
Inžinierius-energetikas      
Aleksandras Novoslavskis   mob. tel. 8-612 99848  
       
GIRININKIJOS
Girios, Rūdninkų k., Šalčininkų r.    
Girininkas      
Jonas Juščius 47945 mob. tel. 8-686 62536 el. paštas: girios-g@takas.lt
       
Rūdninkų, Baltoji Vokė,  LT-43118 Šalčininkų r.   
Girininkas       
Petras Venckus   mob. tel. 8-686 62532 el. paštas: rudninkai@takas.lt
       
Dainavos, Sližiūnų k, Šalčininkų r.    
Girininkas      
Giedrius Skirutis 35025 mob. tel. 8-687 29730 el. paštas: dainavos-g@takas.lt
       
Jašiūnų, Lenkiškių, Šalčininkų r.    
Girininkas      
Algimantas Olšauskas 35233 mob. tel. 8-686 61905 el. paštas: jasiunai@takas.lt
       
Šalčininkėlių, Šalčininkėlių k., Šalčininkų r.  
Girininkas      
Lymantas Slavinskas 32340 mob. tel. 8-686 15103 el. paštas: salcininkeliai@takas.lt
       
Visinčios, Gerviškių k., Šalčininkų r.    
Girininkas     el. paštas:visincia@takas.lt
Giedrius Jasionis 46160 mob. tel. 8-687 29712  
       
Poškonių, Poškonių k., Šalčininkų r.    
Girininkas      
Arūnas Eidukas 46630 mob. tel. 8-687 29712 el. paštas: poskonys@takas.lt
       
Dieveniškių, Dieveniškių k., Šalčininkų r.  
Girininkas       
Rimaldas Bruzgys 54230 mob. tel. 8-686 62534 el. paštas: dieveniskes@takas.lt
       
Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys
Viršininkas      
Kęstutis Bagdanavičius 35232 mob. tel. 8-686 76285 el. paštas: mrpitp@takas.lt
       
Vyresnysis mechanikas      
Rimantas Ūsas 35232 mob. tel. 8-686 04886