Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Šakių miškų urėdija (8-345)
Giedručių k., LT-71103 Šakiai, faks.:51491,
el. paštas: info@samu.lt, interneto svetainė: www.samu.lt

 

Pareigos Vardas Pavardė Telefonas Tr. Nr. El.-paštas
           
VĮ Šakių miskų urėdija          
Urėdas Sigitas Tamošaitis 51651 2201 s.tamosaitissamu.lt
Vyr. miškininkas     60332 2212  
Vyr. inžinierius Gintaras Bacevičius 53879 2208 g.baceviciussamu.lt
Miško apsaugos inžinierius Kęstutis Jankauskas 60093 2210 k.jankauskassamu.lt
Miškotvarkos inžinierius Darius Baziliauskas 60276 2211 d.baziliauskassamu.lt
Medienos ruošos ir darbų saugos inž. Simonas Šilingas 52674 2206 s.silingassamu.lt
Vyr. buhalterė Stanislava Matikaitienė 52197 2203 s.matikaitienesamu.lt
Juristė-Atstovė ryšiams su visuom. Vilma Kubiliūtė 52675 2207 v.kubiliutesamu.lt
Vadybininkas Rimvydas Šimaitis 52224 2204 r.simaitissamu.lt
           
Baltkojų girininkija          
Baltkojų g. girininkas Vidas Baranauskas 43530   baltkoju.gsamu.lt
           
Kidulių girininkija          
Kidulių g. girininkas Virgilijus Martinkevičius 62271 2214 kiduliu.gsamu.lt
           
Klevinių girininkija          
Klevinių g. girininkas Mindaugas Jankauskas 68594 2686 kleviniu.gsamu.lt
           
Lekėčių girininkija          
Lekėčių g. girininkas Žydrūnas Kupstaitis 47760 2199 lekeciu.gsamu.lt
           
Plokščių girininkija          
Plokščių g. girininkas Edmundas Astrauskas 42721   ploksciu.gsamu.lt
           
Šakių girininkija          
Šakių g. girininkas Kęstutis Kriaučiūnas 55130 2209 sakiu.gsamu.lt
           
Šilagirio girininkija          
Šilagirio g. girininkas Jonas Steponavičius 47523 2196 silagirio.gsamu.lt  
           
Sutkų girininkija          
Sutku g. girininkas Antanas Ižganaitis 68752 2687 sutku.gsamu.lt
           
Techninis padalinys          
Techninio padalinio viršininkas Kęstutis Sabaitis 47546 2198 lekeciu.tpsamu.lt
           
Medelynas          
Medelyno viršininkas Audrius Krikštopaitis 69097   medelynassamu.lt
           
lnformacinis centras          
Informacinio centro darbuotoja Lina Čekauskienė 47760 2199 l.cekauskienesamu.lt