Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

TYTUVĖNŲ  MIŠKŲ  URĖDIJA (8-427)
Miškininkų g. 3, LT-86469 Tytuvėnai, Kelmės r.,
tel.: 56240, mob. tel. 8-698 52280, faks.:59383,
el. paštas: uredija@tytumu.lt, interneto svetainė: www.tytumu.lt

Miškų urėdas      
Svajūnas VAITEKŪNAS 56240 mob. tel. 8-698 38249 el. paštas: uredas@tytumu.lt   
       
Miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei   
Valdas GASIŪNAS 56240 mob. tel. 8-687 92779  el. paštas: v.gasiunas@tytumu.lt  
       
Miškų urėdo pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai   
Juozas RUSTEIKA 56240 mob. tel. 8-686 12657   
       
Vyriausioji buhalterė       
Danutė GEDMINIENĖ 56428 mob. tel. 8-687 89596  el. paštas: d.gedminiene@tytumu.lt 
       
Vyriausiosios buhalterės  pavaduotoja    
Jurgita  ČIRVINSKIENĖ  56428 mob. tel. 8-623 84397  el. paštas: j.cirvinskiene@tytumu.lt 
       
Buhalterė       
Virginija GASIŪNIENĖ 56428 mob. tel. 8-656 42761  el. paštas: v.gasiuniene@tytumu.lt 
       
Vadybininkė       
Rasa RAZMINIENĖ 56877 mob. tel. 8-614 01985 el. paštas: rasa.razminiene@tytumu.lt 
       
Miško apsaugos inžinierius     
Jonas GENČAUSKIS 56240 mob. tel. 8-656 42754 el. paštas: jonas@tytumu.lt   
       
Miško naudojimo inžinierė     
Nijolė ADOMAVIČIENĖ 56240 mob. tel. 8-656 42766  el. paštas: n.adomaviciene@tytumu.lt   
       
Darbų saugos inžinierius       
Andrėjus KUZMINSKIS 56111 mob. tel. 8-687 92695   
       
Personalo inspektorė       
Stefa MALATOKIENĖ 56240 mob. tel. 8-656 42764   el. paštas: s.malatokiene@tytumu.lt 
       
Informatikas       
Mindaugas RIMKUS 56877 mob. tel. 8-656 42759 el. paštas: m.rimkus@tytumu.lt 
       
Medelyno viršininkė       
Gražina BRONUŠIENĖ 56240 mob. tel. 8-687 92721  el. paštas: medelynas@tytumu.lt 
       
Medelyno viršininkės pavaduotojas 56240 el. paštas: medelynas@tytumu.lt 
       
Medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininkas 
Gintaras LATVYS 56111 mob. tel. 8-687 92788   
       
Vyresn. mechanikas        
Ramūnas JONIKAS 56111 mob. tel. 8-687 92723  
       
Girininkijos
Dubysos, Bulovėnų k., Pagryžuvio pšt., LT-86211 Kelmės r.  
Girininkas      
Adolfas KAUBRĖ 41507 mob. tel. 8-687 92717  el. paštas: dubysa@tytumu.lt 
       
Kelmės, Vytauto Didžiojo g. 133, LT-86109 Kelmė  
Girininkas       
Egidijus ŽELVYS  53510 mob. tel. 8-687 92697  el. paštas: kelme@tytumu.lt 
       
Kražių, Pamedžiokalnio k., Kražių pšt., LT-86275 Kelmės r.  
Girininkas       
Zenonas LAURINAVIČIUS 58260 mob. tel. 8-618 22153  el. paštas: kraziai@tytumu.lt  
       
Tytuvėnų, Miškininkų g. 3, LT-86469 Tytuvėnai, Kelmės r.   
Girininkas      
Jonas LAUCIUS  56240 mob. tel. 8-687 92716  el. paštas: tytuvenai@tytumu.lt  
       
Užpelkių, Užpelkių k., Šedbarų pšt., LT-86451 Kelmės r.  
Girininkas       
Povilas Jankūnas  68515 mob. tel. 8-687 92719  el. paštas: uzpelkiai@tytumu.lt 
       
Užvenčio, Dvarčiaus k., Užvenčio pšt., LT-86355 Kelmės r.  
Girininkas       
Artūras JOKUBAUSKIS  57240 mob. tel. 8-687 92773  el. paštas: uzventis@tytumu.lt 
       
Šiluvos, Lauko g. 4, Šiluva, LT-60433, Raseinių r.  
Girininkas       
Petras SUŠINSKAS (8-428) 43299 mob. tel. 8-614 25370  el. paštas: siluva@tytumu.lt