Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

UKMERGĖS MIŠKŲ URĖDIJA (8-340)
Vilniaus g.140, LT-20168 Ukmergė,
faks.:64774,  el. paštas: rastine@ukmu.lt, interneto svetainė: www.ukmu.lt,
mob. stacionari stotelė: 8-698 53744

Pareigos, vardas pavardė Telefonas Elektroninis paštas
Miškų urėdas       
Kazys GRYBAUSKAS 64355 mob. tel. 8-686 81088 el. paštas: uredas@ukmu.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei  
Vilius PALIONIS 64427 mob. tel. 8-686 81062 el. paštas: v.palionis@ukmu.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai  
Nerijus JUZAKĖNAS 64645 mob. tel. 8-612 61952 el. paštas: n.juzakenas@ukmu.lt
       
Vyriausiasis buhalteris      
Vytautas NOREIKA 64809 mob. tel. 8-612 74484 el. paštas: v.noreika@ukmu.lt
       
Vyr. buhalterio pavaduotoja      
Loreta KANAPECKIENĖ 64674 mob. tel. 8-682 47508 el. paštas: l.kanapeckiene@ukmu.lt
       
Gamybos inžinierius      
Alvydas STUNDIS 64845 mob. tel. 8-686 81089 el. paštas: a.stundis@ukmu.lt
       
Darbų saugos ir sveikatos specialistė    
Ieva LUČIŪNIENĖ 64633 mob. tel. 8-612 61953 el. paštas: i.luciuniene@ukmu.lt
       
Miško atkūrimo inžinierius      
Rimvydas MASLINSKAS 64485 mob. tel. 8-686 81046 el. paštas: r.maslinskas@ukmu.lt
       
Miško apsaugos inžinierius      
Evaldas AŠTRAUSKAS 64190 mob. tel. 8-615 33255 el. paštas: e.astrauskas@ukmu.lt
       
Miško naudojimo inžinierius    
Ramūnas JANČIULEVIČIUS 64190 mob. tel. 8-614 85407 el. paštas: r.janciulevicius@ukmu.lt
       
Miškotvarkos inžinierius      
Darius JURKEVIČIUS 64485 mob. tel. 8-686 81056 el. paštas: d.jurkevicius@ukmu.lt
       
Informatikos specialistas      
Kęstutis RUTAVIČIUS 64485 mob. tel. 8-698 34323 el. paštas: k.rutavicius@ukmu.lt
       
Personalo inspektorė       
Valytė BUJOKIENĖ 64675 mob. tel. 8-698 52343 el. paštas: v.bujokiene@ukmu.lt
       
Prekybos vadybininkės 64645    
Laima VALUŠIENĖ   mob. tel. 8-610 30563 el. paštas: l.valusiene@ukmu.lt
       
Silvija AŠTRAUSKIENĖ   mob. tel. 8-620 36100  el. paštas: s.astrauskiene@ukmu.lt
       
Buhalterė       
Liubovė LINOVSKAJA 64674 mob. tel. 8-682 23259 el. paštas: l.linovskaja@ukmu.lt
       
Buhalterė-kasininkė       
Milda BARAUSKIENĖ 64674 mob. tel. 8-686 94577 el. paštas: m.barauskiene@ukmu.lt
       
Ekonomistė       
Janė DRUSKIENĖ  64475 mob. tel. 8-686 74984 el. paštas: j.druskiene@ukmu.lt
       
Vidaus auditorė      el. paštas: d.daugeliene@ukmu.lt
Daiva DAUGĖLIENĖ 64475 mob. tel. 8-612 23564  
       
Aptarnavimo padalinio viršininkas    
Jonas GRYBAUSKAS 64097 mob. tel. 8-615 85732 el. paštas: j.grybauskas@ukmu.lt
       
Aptarnavimo padalinio viršininko pavaduotojas   
Vladas REINGARDTAS 64633 mob. tel. 8-686 81099 el. paštas: vlarei@ukmu.lt
       
Statybos inžinierė      
Irena POŠKUVIENĖ 64633 mob. tel. 8-614 68185 el. paštas: i.poskuviene@ukmu.lt
       
Aptarnavimo padalinio meistrai    
Milda KAUŠIENĖ 64097 mob. tel. 8-614 61185 el. paštas: m.kausiene@ukmu.lt
       
Viktoras KOJALAVIČIUS 64097 mob. tel. 8-682 25089   
       
Dispečerė       
Zita GRYBAUSKIENĖ 64097 mob. tel. 8-686 81090 el. paštas: z.grybauskiene@ukmu.lt
       
Inžinierius-energetikas      
Kazimieras PADLIPSKAS 64633 mob. tel. 8-612 85395 el. paštas: k.padlipskas@ukmu.lt
       
Mechanikas       
Valdas BANEVIČIUS 64845 mob. tel. 8-615 47986 el. paštas: v.banevicius@ukmu.lt
       
Ūkvedė       
Rita ZINKEVIČIENĖ 64475 mob. tel. 8-686 63911 el. paštas: r.zinkeviciene@ukmu.lt
       
Vairuotojai-ekspeditoriai       
Rimantas KETVIRTIS   mob. tel. 8-686 81041  
Jonas ALEKSIEJŪNAS   mob. tel. 8-682 17673  
       
Sandėlininkas      
Zigmas MINKEVIČIUS   mob. tel. 8-686 81097 el. paštas: z.minkevicius@ukmu.lt
       
Medžioklės namai
Mažeikių k., LT-20349 Taujėnų seniūnija
Almantas KIZYS 69214 mob. tel. 8-686 81065  
       
Medelynas
Gedimino g. 85, LT-20136 Ukmergė
Viršininkas       
Valdas KIŽYS 63525 mob. tel. 8-687 10339  el. paštas: medelynas@ukmu.lt 
    mob. tel. 8-620 12316  
       
Pavaduotoja       
Jūratė RAULINAVIČIENĖ 63525 mob. tel. 8-686 12941  
       
GIRININKIJOS
Ukmergės r. (8-340)
       
Balelių, Varlėnų k., LT-20344 Taujėnai     
Girininkas       
Vytautas BUZYS 44497 mob. tel. 8-686 17666 el. paštas: baleliai@ukmu.lt
       
Girininko pavaduotojas       
Darius ŽIŪRA 44497 mob. tel. 8-686 81072  
       
Deltuvos, Užuraisčio k., LT-20001 Deltuva    
Girininkas       
Laimis STRIUKYS 61084 mob. tel. 8-686 81074 el. paštas: deltuva@ukmu.lt
       
Girininko pavaduotojas       
Valentas URBONAS 61084 mob. tel. 8-686 65558  
       
Krikštėnų, LT-20240 Krikštėnai      
Girininkas       
Algis ŠAKĖNAS 43174 mob. tel. 8-686 81069 el. paštas: krikstenai@ukmu.lt
       
Girininko pavaduotojas       
Julius STRAZDAS 43174 mob. tel. 8-610 46257  
       
Pašilės, Varinės k., LT-20193 Pašilė