Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Veisiejų miškų urėdija (8-318)
Kalvelių k., Veisiejų sen., LT-67333 Lazdijų r.,
faks.:56689, 56135, el. paštas: info@veimu.lt,
interneto svetainė: www.veimu.lt

Pareigos, vardas pavardė Telefonas
Miškų urėdas    
Zenius ŽELIONIS 56693 mob. tel. 8-686 69314    
     
Personalo inspektorė–sekretorė    
Meilė AUSTROTIENĖ 56689 mob. tel. 8-686 69317
     
Miškų urėdo pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai
Vytautas SINKEVIČIUS 56693 mob. tel. 8-686 69315                  
     
Vyriausioji buhalterė    
Elena DABRUKIENĖ 56153 mob. tel. 8-612 70745
     
Vidaus audito tarnybos vadovė    
Nijolė PILECKIENĖ 56153 mob. tel. 8-686 04809
     
Miško naudojimo ir miškotvarkos inžinierius  
Jonas BASEVIČIUS 56180 mob. tel. 8-686 68810
     
Miško želdinimo miško apsaugos inžinierius  
Rimas TUMOSA 56180 mob. tel. 8-686 67557  
     
Privatizacijos inžinierius    
Valdas MATULEVIČIUS 56689 mob. tel. 8-686 69316
     
Informatikos specialistas    
Gintaras FOMINAS 56180 mob. tel. 8-618 78066
     
Miškų urėdijo buhalterija 56153  
     
Gamybos, darbų saugos inžinierė    
Virgina SINKEVIČIENĖ 56693  
     
Specialistas ryšiams su visuomene    
Vytautas STACEVIČIUS 56180 mob. tel. 8-686 67573
     
Miško išvežimo baras
Miško medžiagos išvežimo baro viršininkas  
Bronius ŽIBŪDA 56389 mob. tel. 8-614 16961
     
Mechanikas-tiekėjas    
Vytautas BIELIAUSKAS 56180 mob. tel. 8-686 68836
     
Meistras    
Vytautas PILECKAS 56389 mob. tel. 8-687 85105
     
Girininkijos
Ančios, Eigulių g. LT-67314 Kapčiamiesčio pšt. Lazdijų r.  
Girininkas    
Irmantas Barkauskas 59990 mob. tel. 8-686 67559
     
Baltašiškės, Mizrų k., LT-67307 Gerdašių pšt., Druskininkų sav.   
Girininkas    
Rimgaudas Kukučionis (8-313) 41032 mob. tel. 8-686 67567
     
Kapčiamiesčio,  Eigulių g., LT-67314 Kapčiamiesčio pšt.   
Girininkas    
Rimantas Pileckas 43241 mob. tel. 8-687 50554
     
Krosnos,  Krasenkos k., LT-67445 Krosnos pšt.  
Girininkas    
Saulius Kancevičius 42648 mob. tel. 8-686 67564
     
Leipalingio, Miško g., LT-67279 Leipalingio pšt., Druskininkų sav.
Girininkas    
Saulius Adomavičius (8-313) 43323 mob. tel. 8-686 6757
     
Seirijų, Paročkės k., LT-67222 Seirijų pšt.  
Girininkas    
Juozas Talandis  59587 mob. tel. 8-686 67579
     
Stalų, Ivoškų k., LT-67311 Kapčiamiesčio pšt.  
Girininkas    
Vytas Jaskelevičius 43149 mob. tel. 8-686 70967
     
Veisiejų, Kalvelių k., LT-67333 Veisiejų pšt.  
Girininkas    
Rolandas Čakas 56180 mob. tel. 8-686 67578