Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Zarasų miškų urėdija (8-385)
Smėlynės g. 11, LT-32110 Zarasai,
faks.: 54536, el. paštas: info@zmu.lt
interneto svetainė: http://www.zmu.lt

Pareigos, vardas pavardė Telefonas Elektroninis paštas
Miškų urėdas      
Rimantas JUREVIČIUS 30557 mob. tel. 8-686 63318 el. paštas: uredas@zmu.lt
       
Sekretorė      
Jelizaveta BOGOMOLNIKOVA 30873   el. paštas: info@zmu.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei  
Dainius BARONAS  30873 mob. tel. 8-686 91769 el. paštas: miskai@zmu.lt
       
Miškų urėdo pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai
Rimas VAITUKAITIS   mob. tel. 8-687 40447 el. paštas: prekyba@zmu.lt
       
Vyriausioji buhalterė        
Vasilisa NIKITINA 30524 mob. tel. 8-614 85226 el. paštas: vyr.buhaltere@zmu.lt
       
Vyriausiosios buhalterės pavaduotoja  
Alė MILAŠIENĖ 52071 mob. tel. 8-614 08925 el. paštas: vyr.buh.pav@zmu.lt
       
Miško apsaugos inžinierius      
Gintautas TUMĖNAS   mob. tel. 8-686 29598 el. paštas: misko.apsauga@zmu.lt
       
Miško želdinimo  inžinierė      
Birutė RAUGAITĖ   mob. tel. 8-614 85230 el. paštas: atkurimas@zmu.lt
       
Miško naudojimo ir miškotvarkos inžinierius  
Vidmantas RAČKAUSKAS   mob. tel. 8-614 85230 el. paštas: miskotvarka@zmu.lt
Buhalterė      
Olga VOIŠNIS 52071 mob. tel. 8-601 43090 el. paštas: buhaltere@zmu.lt
       
Buhalterė–kasininkė      
Regina NOVODVORSKIENĖ 52071 mob. tel. 8-620 32235 el. paštas: kasininke@zmu.lt
       
Ekonomistė      
Regina JANAUDIENĖ   mob. tel. 8-614 85240 el. paštas: ekonomiste@zmu.lt
       
Personalo inspektorė      
Giedrė KULBOKIENĖ   mob. tel. 8-620 28760 el. paštas: personalas@zmu.lt
       
Informatikas      
Giedrius KAZLAUSKAS   mob. tel. 8-675 38477 el. paštas: admin@zmu.lt
       
Vadybininkas      
Arvydas KILBAUSKAS   mob. tel. 8-686 62566  
       
Medienos ruošos inžinierė      
Birutė MAČERNIENĖ 30665 mob. tel. 8-614 08930  
       
Vyr. mechanikas      
Alfredas BARADINSKAS   mob. tel. 8-686 29601  
       
Energetikas      
Jonas DAMBRAUSKAS   mob. tel. 8-615 68049  
       
Girininkijos
Antazavės, Antazavės k., LT-32260 Antazavės pšt.  
Girininkas      
Dalius ŽUKAUSKAS 41381 mob. tel. 8-686 38079  
      el. paštas: antazave@zmu.lt
Dusetų, Šlapių k., LT-32311 Dusetų pšt.  
Girininkas       
Audrius PAKERYS 56213 mob. tel. 8-614 85234 el. paštas: dusetos@zmu.lt
       
Gražutės, Maldutiškių k., LT-32137 Zarasų pšt.  
Girininkas      
Antanas MALDAUSKAS 30868 mob. tel. 8-686 35919 el. paštas: grazute@zmu.lt
       
Salako, Salakas, LT-32216 Salako pšt.  
Girininkas      
Aurelijus BANYS 59207 mob. tel. 8-686 36634 el. paštas: salakas@zmu.lt
       
Smalvų, Smalvų k., LT- 32400 Zarasų pšt.  
Girininkas      
Saulius VALIŪNAS 45818 mob. tel. 8-686 35853 el. paštas: smalvos@zmu.lt
       
Tumiškių, Klementiškių k., LT-32212 Zarasų pšt.  
Girininkas      
Vytautas SUBATAVIČIUS 42500 mob. tel. 8-614 85235   
      el. paštas: tumiskes@zmu.lt
Zarasų, Vasiliškių k., LT-32101 Zarasų pšt.  
Girininkas      
Gediminas  SNARSKIS 30892 mob. tel. 8-686 91587 el. paštas: zarasai@zmu.lt
       
Priešgaisriniai bokštai
Degučių 43569    
Salako 59266    
Smalvų 45817