Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

 

Valstybinė miškų tarnyba (8-37)


Pramonės pr. 11a, LT-51327 Kaunas, faks. 490257,
el. paštas: vmt@amvmt.lt, interneto svetainė: www.amvmt.lt

 

 

Administracija

Direktorius Paulius Zolubas (37) 490220 8-686 50294 Paulius.Zolubas@amvmt.lt
Direktoriaus pavaduotojas Albertas Kasperavičius (37) 490290 8-687 72931 Albertas.Kasperavicius@amvmt.lt
Direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Česnavičius (37) 547347 8-687 14012 Kestutis.Cesnavicius@amvmt.lt

 

Miškų kadastro skyrius

Skyriaus vedėjas Ričardas Beniušis (37) 490232   Ricardas.Beniusis@amvmt.lt
Skyriaus vedėjo pavaduotoja Asta Kuliešienė (37) 490226   Asta.Kuliesiene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Rasa Lekstutienė (37) 490226   Rasa.Lekstutiene@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Audrius Juodis (37) 490258   Audrius.Juodis@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Darius Cikanavičius (37) 490258   Darius.Cikanavicius@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Vaidas Grigaitis (37) 490292   Vaidas.Grigaitis@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Mindaugas Vosylius (37) 490292   Mindaugas.Vosylius@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Stanislava Kuksėnienė (37) 490217   Stanislava.Kukseniene@amvmt.lt
Vyresnysis specialistas Stasys Rekašius (37) 490642   Stasys.Rekasius@amvmt.lt
Vyresnysis specialistas Arūnas Kristinavičius (37) 490642   Arunas.Kristinavicius@amvmt.lt
Vyresnioji specialistė Daiva Šakėnaitė (37) 490642   Daiva.Sakenaite@amvmt.lt
Vyresnioji specialistė Lina Puslienė (37) 490642   Lina.Pusliene@amvmt.lt
Vyresnysis specialistas Mindaugas Ribikauskas (37) 490292   Mindaugas.Ribikauskas@amvmt.lt
Vyresnysis specialistas Mindaugas Araminas (37) 490292   Mindaugas.Araminas@amvmt.lt

 

Nacionalinės miškų inventorizacijos skyrius

Skyriaus vedėjas Gintaras Kulbokas (37) 490236 8-687 72821 Gintaras.Kulbokas@amvmt.lt
Skyriaus vedėjo pavaduotojas Marijus Eigirdas (37) 490238 8-672 28072 Marijus.Eigirdas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Petras Ivinskis (37) 490228 8-602 62873 Petras.Ivinskis@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas
Vyriausiasis specialistas
Petras Eigirdas
Karolis Leišis
(37) 490238
(37) 490228
8-618 30158
8-693 08606
Petras.Eigirdas@amvmt.lt
Karolis.Leisis@amvmt.lt
Klimato kaitos grupė
Vyriausiasis specialistas Saulius Jezukevičius (37) 490293 8-682 26144 Saulius.Jezukevicius@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Vaiva Kazanavičiūtė (37) 490293 8-674 14340 Vaiva.Kazanaviciute@amvmt.lt

 

Informatikos skyrius

Informatikos skyriaus vedėjas Julius Juodis (37) 490223 8-682 69278 Julius.Juodis@amvmt.lt
Vyriausias specialistas Jonas Geležis (37) 490224   Jonas.Gelezis@amvmt.lt
Vyriausias specialistas Andrius Galinskas (37) 490224   Andrius.Galinskas@amvmt.lt
Vyriausias specialistas Gedas Starkovas (37) 490224   Gedas.Starkovas@amvmt.lt
Vyriausias specialistas Vytautas Norbutas (37) 490224   Vytautas.Norbutas@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Milda Kvalkauskienė (37) 490224   Milda.Kvalkauskiene@amvmt.lt

 

Miškotvarkos skyrius

Skyriaus vedėjas Leandras Deltuva (37) 490225 8-687 57353 Leandras.Deltuva@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Remigijus Dagilius (37) 490234 8-686 91346 Remigijus.Dagilius@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Kazimieras Giniūnas (37) 490234   Kazimieras.Giniunas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Marius Lankininkas (37) 760144 8-693 66479 Marius.Lankininkas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Aušra Juškevičienė (37) 490234   Ausra.Juskeviciene@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Kazimieras Žukauskas (37) 490234
8-674 21778
Kazimieras.Zukauskas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Donatas Kergė (37) 760144 8-695 84824 Donatas.Kerge@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Rimantas Žagūnis (37) 760144 8-663 76449 Rimantas.Zagunis@amvmt.lt

 

Miško naudojimo ir statistikos skyrius

Skyriaus vedėjas Darius Vižlenskas (37) 490294 8-616 19192 Darius.Vizlenskas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Andrius Kuliešis (37) 490204 8-698 48712 Andrius.Kuliesis@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Andrius Butkus (37) 490234   Andrius.Butkus@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Kristina Kaubrienė (37) 490237 8-674 14383 Kristina.Kaubriene@amvmt.lt
Vyresnioji specialistė Violeta Dumčienė (37) 490237   Violeta.Dumciene@amvmt.lt
Miškų kontrolės skyrius (Smolensko 15A, Vilnius)
Skyriaus vedėjas Artūras Balčius (5) 2727907 8-698 81838 Arturas.Balcius@amvmt.lt
Skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Ivanauskas (5) 2333165 8-687 83224 Marius.Ivanauskas@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Hermina Pekarskienė (5) 2333165 8-663 69266 Hermina.Pekarskiene@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Tadeuš Ablačinskij (5) 2333165 8-693 27554 Tadeus.Ablacinskij@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Sigitas Kvedaras (37) 490220 8-663 55801 Sigitas.Kvedaras@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Gintaras Pušneraitis    8-66368159 Gintaras.Pusneraitis@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Gintaras Červokas (37) 490220 8-693 69311 Gintaras.Cervokas@amvmt.lt
Miškų kontrolės skyriaus teritoriniai poskyriai

 

Miško genetinių išteklių skyrius

Skyriaus vedėjas Vidmantas Verbyla (37) 547232 8-682 23747 Vidmantas.Verbyla@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Valmantas Kundrotas (37) 547771 8-682 36075 Valmantas.Kundrotas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Svajūnas Urbonavičius (37) 547771   Svajunas.Urbonavicius@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Darius Raudonius (37) 547771 8-604 03218 Darius.Raudonius@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Remigijus Bakys (37) 547771 8-694 31303 Remigijus.Bakys@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Renatas Plačiakis (37) 547771 8-682 35984 Renatas.Placiakis@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Renė Ragelienė (37) 547771 8-682 35983 Rene.Rageliene@amvmt.lt
         

 

Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyrius

Skyriaus vedėjas Karolis Mickevičius (37) 383072 8-601 73920 Karolis.Mickevicius@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Jūratė Laukineitienė (37) 383073 8-687 45060 Jurate.Laukineitiene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Vida Juodaitienė (37) 383073 8-614 43523 Vida.Juodaitiene@amvmt.lt
Specialistai (37) 383073

 

Miško sanitarinės apsaugos skyrius

Skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas (37) 547645 8-682 56132 Virgilijus.Vasiliauskas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Kęstutis Grigaliūnas (37) 547693 8-612 45849 Kestutis.Grigaliunas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Romualdas Budzila (37) 547693 8-682 56129 Romualdas.Budzila@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Sigitas Mikalauskas (37) 547693 8-682 56134 Sigitas.Mikalauskas@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Odeta Ivanovienė (37) 547693 8-663 53994 Odeta.Ivanoviene@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Tomas Balkus (37) 547693 8-682 56128 Tomas.Balkus@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Rytis Dubickas (37) 547693 8-693 43079 Rytis.Dubickas@amvmt.lt

 

Finansų skyrius

Skyriaus vedėja Vida Bradauskienė (37) 490219 8-682 36028 Vida.Bradauskiene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Rasa Bielevičienė (37) 490640 8-682 35988 Rasa.Bieleviciene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Aldona Brazauskienė (37) 490640 8-693 07766 Aldona.Brazauskiene@amvmt.lt
Vyresnioji specialistė Rita Bužinskienė (37) 490641 8-618 03104 Rita.Buzinskiene@amvmt.lt

 

Bendrųjų reikalų skyrius

Skyriaus vedėja Daiva Brazauskienė (37) 490291 8-698 02946 Daiva.Brazauskiene@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas (viešųjų pirkimų) Saulius Baltraitis (37) 409101 8-693 54171 Saulius.Baltraitis@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Vilija Česnavičienė (37) 490220 8-693 23355 vmt@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas (ūkio reikalams) Raimondas Šeinauskas (37) 490239 8-614 24693 Raimondas.Seinauskas@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė (personalo) Erika Lukoševičiūtė (37) 490641 8-687 90215 Erika.Lukoseviciute@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas (juristas) Ramūnas Šeškus (37) 490643 8-615 10260 Ramunas.Seskus@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė (juristė) Daiva Ulinskienė (37) 490643   Daiva.Ulinskiene@amvmt.lt
Vyresnysis specialistas Martynas Balčaitis (37) 490239 8-612 61715 Martynas.Balcaitis@amvmt.lt

 

Informacija atnaujinta 2016-05-21