Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (8-5) 
A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 
tel. /faks. 2728536, faks. 2728389, 
el. p.: vilniaus.raad@vrd.am.lt,  int. svetainė: http://vrd.am.lt     


 

 Pareigos

 Vardas, pavardė

 Darbo telefono Nr.

 Mob. telefono Nr.

 El. pašto adresas

Faksas 8-5 272 8389, vilniaus.raad@vrd.am.lt     

Direktorius Ričardas Lazarevičius 8-5 2102512 8686 49205 r.lazarevicius@vrd.am.lt
Direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Povilauskas  8-5 2102513  8614 68646 m.povilauskas@vrd.am.lt

Finansų skyrius    

Skyriaus vedėja Laimutė Vitalienė 8-5 2728435  8615 77302 l.vitaliene@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė Danutė Dalinkevičienė 8-5 2102494   d.dalinkeviciene@vrd.am.lt 
Vyriausioji specialistė Jolita Mackevičienė 8-5 2102494   j.mackeviciene@vrd.am.lt

Administravimo ir teisės skyrius 

Skyriaus vedėja Živilė Gasiulienė 8-5 2102496 8614 42310 z.gasiuliene@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė Aldona Krikštaponienė 8-5 2102564   a.krikstaponiene@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Gintaras Mačionis 8-5 2102519  8698 82616  g.macionis@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Visvaldas Straukas 8-5 2102561   v.straukas@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė Svetlana Zavadskaja 8-5 2728536  8686 18922 s.zavadskaja@vrd.am.lt
Vyresnioji specialistė Birutė Sisaitė 8-5 2139961   b.sisaite@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė Ramutė Juravičiūtė 8-5 2102569    r.juraviciute@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė Minara Matulionytė 8-5 2102492   m.matulionyte@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė Kristina Bytautaitė 8-5 2102492   k.bytautaite@vrd.am.lt
Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius  
Vedėjas Edmundas Sakalauskas 8-5 2102560  8622 17728 e.sakalauskas@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Darius Juodelis 8-5 2102560   d.juodelis@vrd.am.lt
Vyresnysis specialistas Mindaugas Bandzevičius 8-5 2102485 8682 35014 m.bandzevicius@vrd.am.lt
Vyresnysis specialistas  Dalius Bielskis  8-340 57003  8614 81454  d.bielskis@vrd.am.lt
Vyresnysis specialistas Mykolas Sadauskas 8-5 2331418   m.sadauskas@vrd.am.lt
         

Kontrolės organizavimo skyrius    

Skyriaus vedėja Inga Buzienė 8-5 2102516   i.buziene@vrd.am.lt
Vyresnysis specialistas Albinas Morkūnas 8-5 2102486  8614 72598 a.morkunas@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Jurgita Malskaitienė 8-5 2102491  8626 94567 j.malskaitiene@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė Gražina Rymkevič 8-5 2102491   g.rymkevic@vrd.am.lt 
Vyriausiasis specialistas  Žilvinas Lefikas  8-5 2102489  8686 10421  z.lefikas@vrd.am.lt

 Mokesčių ir atliekų kontrolės skyrius 

(Algirdo 31 Vilnius, Faksas 8-5 213 9146, info@vrd.am.lt   

Skyriaus vedėja  Jūratė Rūkštelienė 8-5 2321073 8620 74846 j.ruksteliene@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė  Kristina Krivičiūtė 8-5 2102518 8687 47453 k.kriviciute@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė  Aušrinė Mikšytė 8-5 2102518 8611 56553 a.miksyte@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Robertas Dauskurtas 8-5 2102518 8612 46297 r.dauskurtas@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Gintas Markevičius 8-5 2102518   g.markevicius@vrd.am.lt

 Valstybinės analitinės kontrolės skyrius 
(Rudnios g. 6 Vilnius, LT-09300 Vilnius. Faksas 8-5 275 0282)    

Vedėjas Juozas Dautartas 8-5 2728234 8687 38171  j.dautartas@vrd.am.lt 
Skyriaus vedėjo pavaduotoja Gražina Mozūrienė 8-5 2750282 8611 29426 g.mozuriene@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė Danutė Lomsargienė 8-5 2750282    d.lomsargiene@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė Stanislava Šivienė 8-5 2750282 8698 89998 s.siviene@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė Danutė Ginevičienė 8-5 2751526    d.gineviciene@vrd.am.lt
Specialistė Jolanta Norkūnaitė 8-5 2751526 8687 14410 j.norkunaite@vrd.am.lt
Vyresnioji specialistė Diana Redeckienė 8-5 2751526    d.redeckiene@vrd.am.lt
Vyresnioji specialistė Bronė Kiaušienė 8-5 2750282    b.kiausiene@vrd.am.lt
Vyresnysis specialistas Vladimir Panfilov 8-5 2750282 8686 49114  v.panfilov@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Marius Latvėnas 8-5 2751526  8682 69274  m.latvenas@vrd.am.lt
Vyresnysis specialistas Aleksandr Panfilov 8-5 2750282 8686 49113  a.panfilov@vrd.am.lt
Specialistė Inga Stankevičienė 8-5 2750282    i.stankeviciene@vrd.am.lt

 Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija 
( Algirdo 31 Vilnius, Faksas 8-5 210 2485, info@vrd.am.lt )

Inspekcijos viršininkas Sigitas Mikėnas 8-5 2102567 8686 49176 s.mikenas@vrd.am.lt
Inspekcijos viršininko pavaduotojas Darius Simanavičius 8-5 2102487  861425900 d.simanavicius@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Egidijus Kirkliauskas 8-5 2102487 8662 37957 e.kirkliauskas@vrd.am.lt
Vyresnysis specialistas Darius Liepis 8-5 2102487 8618 69973 d.liepis@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Giedrius Vilkauskas 8-5 2102487    g.vilkauskas@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Ramūnas  Motuzas 8-5 2102487 8662 53358 r.motuzas@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Kęstutis Kazakevičius 8-5 2102487  8626 64776 k.kazakevicius@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Šarūnas Žulys 8-5 2102487  8626 30766 s.zulys@vrd.am.lt

Vilniaus miesto agentūra
(Algirdo 31 Vilnius, Faksas 8-5 213 9146, info@vrd.am.lt)

Agentūros vedėjas  Tomas Balčiūnas 8-5 2159630 8662 41617  t.balciunas@vrd.am.lt
Agentūros vedėjo pavaduotojas   8-5 2159630    
Vyriausiasis specialistas Vytautas Račkauskas 8-5 2133560 8614 75607 v.rackauskas@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Jonas Bacevičius 8-5 2159630 8687 11608 j.bacevicius@vrd.am.lt
         
Vyriausiasis specialistas Paulius Rutkauskas 8-5 2159630  8618 40258 p.rutkauskas@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė Elvyra Gendrenienė 8-5 2136723   e.gendreniene@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas  Pavel Bulatov 8-5 2159630   p.bulatov@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Jonas Saldukaitis 8-5 2136723 8611 56554 j.saldukaitis@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Andrius Masiokas 8-5 2331418 8626 74725 a.masiokas@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas   8-5 2139961    
Vyriausiasis specialistas        
Vyriausioji specialistė Laima Čepelevskė 8-5 2159630  8616 38742 l.cepelevske@vrd.am.lt
         

 Vilniaus rajono agentūra 
(Algirdo 31  Vilnius, LT-03219 Vilnius, Faksas 8-5 213 9146, info@vrd.am.lt )

Agentūros vedėjas Mykolas Bekasėnas 8-5 2334795 8686 49116  m.bekasenas@vrd.am.lt
Agentūros vedėjo pavaduotojas Sergejus Tretjakovas 8-5 2334795 8614 81474  s.tretjakovas@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Juozas Sagatavičius 8-5 2333628 8686 49125  j.sagatavicius@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Linas Ostanevičius 8-5 2333628 8612 44853 l.ostanevicius@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Vytas Jusas 8-5 2333628 8620 67558 v.jusas@vrd.am.lt
       

 Trakų rajono agentūra 
(Vytauto g. 53, LT-21106 Trakai. Faksas 8-528 55548, traku.ra@vrd.am.lt )    

Agentūros vedėjas Zigmantas Butvilas 8-528 55548 8686 49122  z.butvilas@vrd.am.lt
Vyresnysis specialistas Vitalijus Kuzavinis 8-528 55530 8612 89409  v.kuzavinis@vrd.am.lt
Vyresnysis specialistas Tomas Petrokas 8-528 55530  8620 27232 t.petrokas@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė Jadzė Lukšaitė 8-528 55530  8612 17442  j.luksaite@vrd.am.lt

 Elektrėnų  agentūra 
(Taikos g.6, LT-26108 Elektrėnai. Faksas 8 528 34 612, elektrenu.sa@vrd.am.lt)

Agentūros vedėjas Viktoras Mindžiulis 8-528 34612 8615 94487  v.mindziulis@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Tadas Drąsutavičius 8-528 34610 8610 49154  t.drasutavicius@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė Asta Šimanskaitė 8-528 34612  8674 03837  a.simanskaite@vrd.am.lt

 Ukmergės rajono agentūra
(Vilniaus g. 140, LT-20168 Ukmergė. Faksas 8-340 64539,ukmerges.ra@vrd.am.lt )     

Agentūros vedėjas Jonas Čivas 8-340 64539 8698 43781  j.civas@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Žydrūnas Cicinas 8-340 57003 8615 76342  z.cicinas@vrd.am.lt
Vyresnysis specialistas Anatolijus Poškus 8-340 57003 8687 14482  a.poskus@vrd.am.lt
Vyriausioji specialistė Ingrida Šeibokienė 8-340 57003  8610 18584  i.seibokiene@vrd.am.lt

 Šalčininkų rajono agentūra
(Nepriklausomybės g. 33, LT-17115, Šalčininkai. Faksas 8-380 52130,salcininku.ra@vrd.am.lt )    

Agentūros vedėjas Algirdas Miliauskas 8-380 52130 8610 00457 a.miliauskas@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Anton Aleksandrovič 8-380 51562 8686 49117 a.aleksandrovic@vrd.am.lt
Vyresnysis specialistas  Mark Tatol  8-380 52130  868714407  m.tatol@vrd.am.lt
Vyresnioji specialistė Žydrė Majauskaitė 8-380 52130  8686 20274 z.majauskaite@vrd.am.lt

 Švenčionių rajono agentūra
(Taikos g.1-1, LT-18113 Švenčionys. Faksas 8-387 66177,svencioniu.ra@vrd.am.lt )    

Agentūros vedėjas  Marius Kriaučiūnas 8-387 66177 8698 40285  m.kriauciunas@vrd.am.lt
Vyresnysis specialistas  Erikas Garbulis 8-387 66177  8615 47418  e.garbulis@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas  Vytautas Veikutis 8-387 51486 8686 43659  v.veikutis@vrd.am.lt
Vyresnioji specialistė Janina Žeimienė 8-387 66177    j.zeimiene@vrd.am.lt

Širvintų rajono agentūra
(Vilniaus g. 86, LT-19120 Širvintos. Faksas 8-382 51563, sirvintu.ra@vrd.am.lt)    

Agentūros vedėjas Romualdas Sližauskas 8-382 51563 8686 49124  r.slizauskas@vrd.am.lt
Vyriausiasis specialistas Kęstutis Urbonavičius 8-382 52762 8615 47425  k.urbonavicius@vrd.am.lt
Vyresnysis specialistas Tomas Mažulis 8-382 52762    t.mazulis@vrd.am.lt
 

 

Atnaujinta 2015-10-20