Įmonių paieška

 

Partneriai

 

 

Naujienų prenumerata
:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius

Tel. (8-5) 272 3284, faks. (8-5) 272 2572, el. paštas vstt@vstt.lt

www.vstt.lt

 

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių: pirma vardo raide.pavarde@vstt.lt

 

 

Pareigos
Vardas, pavardė
Kab. Nr.
Darbo tel.
Direktorė Rūta Lapinskienė
502
272 8497
Direktoriaus pavaduotojas  
 
 
Vyriausioji patarėja Rūta Baškytė 501 272 3284
Planavimo ir kadastro skyrius
Skyriaus vedėja Vitalija Valantiejienė
509 a
272 3385
Vyr. specialistė Laima Dabregaitė
511
273 1100
Vyr. specialistė  Jūratė Vaškevičienė 511 273 1100
Vyr. specialistas Giedrius Mikalauskas
508
 272 2847
Vyr. specialistas Auktumas Šidiškis
508
272 8179
Vyresn. planuotojas Vytautas Rukas
510
272 1549
Kartografas Donatas Danielius
508
272 8179
Apsaugos ir tvarkymo skyrius
Skyriaus vedėjas Nerijus Žitkevičius
604
275 2904
Skyriaus vedėjo pavaduotojas Dr. Romas Pakalnis     513  270 9862
Vyr. specialistė Rita Jakučiūnienė
1102
272 1334
Vyr. specialistė Dalia Čebatariūnaitė
1102
272 1779
Vyr.  specialistė Ingrida Mickevičienė
1102
272 1779
Vyr. specialistė Lina Daugėlienė
512
272 2739
Vyresn. ekologas Remigijus Uzdras
1102
270 9046
Geografė Agnė Tamošiūnė
512
272 2739
Specialistė Agnė Jasinavičiūtė
604
272 34 32
Projektų valdymo skyrius
Skyriaus vedėja Ilona Juchno
307
270 98 63
Skyriaus vedėjos pavaduotojas Saulius Dragūnas
307
273 2989
Projektų koordinatorė Ivona Šmočiukienė 501 a
272 3313
Projektų koordinatorė Rasa Lenkaitienė 309 270 9049
Vyr. specialistas Ramūnas Valiulis 308 272 6306
Projektų koordinatorė Violeta Gembicka
309
270 9049
Projektų koordinatorė Jūratė Barsulytė 501 a 272 3313
Teisės ir personalo skyrius
Skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė
101 a
272 5835
Vyr. specialistė Renata Tomaševič
101 b
2753912
Vyr. specialistė Rima Baradokaitė - Greimienė
101 b
275 5083
Vyr. specialistė Justina Ramanauskaitė    101 b 272 8464
Vyr. specialistė   Dovilė Radžiūtė     101 b  272 1271
Finansų ir apskaitos skyrius
Skyriaus vedėja Elena Pavliukevičienė
802 b
275 3057
Vyr. specialistė Jūratė Maldauskienė
802 a
272 8312
Vyr. specialistė Jolanta Ostašienė
802
270 9047
Vyresn. buhalterė Mariolė Navsutienė
802 b
270 9864
Vyresn. buhalterė Julita Dulkaitė 802 a
275 5080
Vidaus audito skyrius
Vedėja Virginija Lazickaitė
502 b
272 5824
Vyr. specialistas  Justinas Šimkus
502 b
272 3186
Viešųjų ryšių skyrius
Vedėja Diana Rakauskaitė  501 b 270 9048
Vyr. specialistė Onutė Drobelienė
501 b
270 9048
Specialistė Vaida Pavliukevičiūtė
501
272 3284
Turto valdymo skyrius
Skyriaus vedėjas Romualdas Bužinskas
308
272 5802
Vyr. specialistas Saulius Mažuolis
107
275 3048
Specialistė Elena Teišerskienė
107
272 8175
Vairuotojas - inžinierius Vytautas Jacunskas
107
272 8175
Specialistai dirbantys projekto ,,Saugomų teritorijų tvarkymas“(I-II-III etapai) įgyvendinime
Specialistas   308
272 1450
Specialistė Lina Laurinaitytė 309 2709049
Specialistė Ramutė Raginytė 309 270 9049 
Specialistė (finansininkė) Margarita Zavjalova 802 a 272 2124
Specialistas Albertas Rimdeika 308 272 6306
Specialistas Vidas Tamulynas 308 272 6306
Specialistas Aleksas Žebrauskas 309 270 9049
Projekto koordinatorė Jurgita Juškėnienė 501 a 272 3313
Specialistas Kęstutis Sviklas 308 272 1450
Specialistas Albertas Serapinas 308 272 1450

 

Atnaujinta 2014-10-03